VARA ÎNVĂŢĂTORILOR

 

Vacanţa de vară din acest an a fost încărcată în activităţi organizate de Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo). Toate s-au desfăşurat sub semnul Centenarului Marii Uniri din anul 1918. S-a adus astfel, un omagiu învăţătorilor şi profesorilor care au participat atunci, în Basarabia şi în Bucovina şi în Transilvania la „cea mai mare faptă din toată viaţa neamului nostru.”

 

  • Simpozionul internaţional „Portrete de dascăli”

 

Ediţiile a XI-a şi a XII-a s-au desfăşurat în perioada 28 iunie – 7 iulie la Arad şi Cernăuţi. Ele au marcat, aşa cum se cuvine „Ziua învăţătorului”, pe care cu toţii trebuie să o sărbătorim la 30 iunie, la Soborul celor 12 apostoli. Dascălii de azi i-au evocat pe dascălii de ieri, asemenea lui Sadoveanu, care cu patetism vorbea despre Domnul Trandafir: „ca dânsul poate au mai fost mulţi… nişte apostoli, care au îndurat sărăcie şi batjocură, care au trecut printr-un vifor de nemulţumiri şi vorbe rele, dar care au izbutit să-şi îndeplinească cu bine menirea.”

A fost editat volumul Portrete de dascăli în care regăsim şi două articole scrise de colegele noastre de la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din comuna Vânători: Dorina Paga (Stimularea şi educarea creativităţii în şcoală) şi Ionela – Mirela Creangă (Însuşirea noţiunilor morale la şcolarii mici cu ajutorul întrebărilor problematizatoare).

La Arad, simpozionul s-a desfăşurat sub genericul „Aradul, prima capitală politică a Marii Uniri” şi a fost sprijinit de Centrul Cultural Judeţean şi Casa Corpului Didactic „Al. Gavra”.

La Cernăuţi, în sala de Conferinţe a Hotelului Bucovina, au participat cadre didactice din Ucraina (regiunile Cernăuţi şi Transcarpatia), România şi Republica Moldova. Organizarea a fost deosebită datorită doamnei Elena Piligaci, preşedinta Asociaţiei cadrelor didactice de etnie română din Regiunea Cernăuţi. La deschidere au luat cuvântul atât vice-guvernatorul Regiunii Cernăuţi cât şi consulul României la Cernăuţi, Edmond Neagoe.

 

  • Şcoala internaţională de vară a AGIRo

 

 Şi în acest an s-a desfăşurat la Eforie Sud, între 9 şi 13 iulie 2018. Gazdă a fost Hotelul Crişana. Participarea a fost numeroasă şi datorită voucherelor de vacanţă. Din judeţul Neamţ au participat opt profesori.

Stagiile de formare, atelierele didactice, workshop-urile au fost asigurate de AGIRo în parteneriat cu CCD „Al. Gavra” Arad şi CCD „Grigore Tabacaru” Bacău. Am apreciat câteva din activităţile de formare:

– Repere ale educaţiei non-formale în procesul instructiv-educativ – conf.univ.dr. Sebastian Chirimbu;

– Crearea şi utilizarea de resurse e-learning prin platforma educaţională WAND-education – prof. Cătălin Diaconu;

– Realizarea idealului educaţional al societăţii româneşti prin apelul la istorie în învăţământul preuniversitar – prof. Viorel Dolha;

– A B C-ul emoţiilor sau despre o altfel de inteligenţă – un program interactiv care s-a bucurat de un real succes.

Interesantă şi utilă a fost şi expoziţia de manuale şi auxiliare şcolare, prezentată apoi şi la Alba Iulia de Editura Sigma sub genericul Citeşte, Gândeşte, Creşte.

A fost şi un moment de bună revedere cu prieteni şi colegi de pretutindeni. Am cântat, am dansat şi am vorbit despre noi, despre şcoală… Vremea şi marea au fost ospitaliere. Cât despre staţiune, ne duce cu gândul mai mult spre vacanţele muncitoreşti de dinainte de 1989, decât spre turismul civilizat al zilelor noastre sau al altor ţări.

 

  • Congresul al 41-lea al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Congresul cadrelor didactice din România şi al cadrelor didactice române de peste hotare

 

Vin românii, vin la Alba iar, vin la Alba iar…

Oraşul Marii Uniri, „locul cel mai istoric al neamului nostru” ne-a primit cu braţele deschise. Am călcat pământul Transilvaniei cu grijă şi cu adânc respect, cu capul descoperit ca într-o catedrală… a reîntregirii. Ne-am stins cuvintele şi orice alte gânduri când am intrat în oraşul pe unde a trecut Mihai Viteazul, unde i s-au zdrobit cu roata oasele lui Horea. De acolo s-a născut libertatea noastră şi de acolo s-a născut acel 1 Decembrie 1918. Şi numai simpla noastră prezenţă în cetatea Alba Carolina ne-a bucurat sufletele şi ne-a întărit credinţa că suntem un neam strălucitor. Am străbătut cu pasul Cetatea şi oraşul şi ne-am încărcat cu toată istoria acestor locuri. Este un sentiment pe care nu l-am trăit în nici o altă parte sau localitate a ţării.

Activităţile Congresului au prilejuit participarea a sute de educatoare, învăţători, profesori de gimnaziu şi de liceu din România, din Ucraina (regiunea Cernăuţi şi regiunea Odessa), Serbia şi Republica Moldova. Evenimentul s-a derulat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ştefan”, Muzeul Naţional al Unirii ş. a.

Congresul s-a desfăşurat sub semnul Unirii. „Imnul” acestei ediţii a fost cântecul Îndemn la Unire, a cărui muzică şi versuri aparţin lui Aurelian Silvestru, directorul Liceului „Prometeu” din Chişinău.

E trist să ai o ţară dezbinată,/E trist să fii în casa ta străin/Şi fratele să-ţi stea rănit la poartă,/Ca un Hristos căzut între păgâni. // Nu, nu mai suportăm/Jugul ce ni-l pun/Cei lipsiţi de neam!/Hai să ne ridicăm/Şi să-nfăptuim Unirea! // Suntem urmaşii Daciei creştine,/Uniţi în libertate pentru veci./Se vor topi puhoaiele străine/Ca gheaţa din siberiile reci. // Nu, nu mai suportăm/Jugul ce ni-l pun/Cei lipsiţi de neam!/Hai să ne ridicăm/Şi să-nfăptuim Unirea!

 

Participanţii au semnat o declaraţie de Unire a României cu Republica Moldova şi un apel la respectarea dreptului la educaţie în limba maternă în Ucraina şi Serbia. Intervenţiile colegilor din aceste ţări au fost emoţionante prin dramatismul situaţiei culturale şi lingvistice a românilor de acolo.

În prima zi s-au derulat câteva sesiuni de formare utile pentru colegii din învăţământul primar. După amiază am fost oaspeţii Mănăstirii Râmeţ.

În ziua a doua s-a evidenţiat rolul dascălilor în înfăptuirea unirii, exemplul de sacrificiu şi dăruire pentru cauza românismului. Prof. Viorel Dolha, preşedintele AGIRo, Părintele Arhiepiscop Irineu, directorul Muzeului de istorie ne-au vorbit despre ce înseamnă pentru români Alba Iulia şi despre contribuţia cadrelor didactice la organizarea şi desfăşurarea Adunării Naţionale de la 1 Decembrie 1918. Atunci au participat ca delegaţi de drept câte doi delegaţi de la fiecare dintre cele 37 de reuniuni învăţătoreşti din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş şi câte un delegat de la fiecare dintre cele 27 de şcoli secundare, institute teologice, pedagogice şi şcoli civile româneşti din Ardeal. Cadre didactice au mai participat şi ca delegaţi aleşi în cercurile electorale sau reprezentând societăţi culturale şi secţiuni ale gărzii naţionale. Pe lângă cei cu drept de vot alte sute de cadre didactice i-au însoţit pe sătenii români din toate zările Transilvaniei.

Am prezentat activităţile Asociaţiei Învăţătorilor din Neamţ în anul centenar; parteneriatele educaţionale pe care le-am încheiat. Am dăruit oaspeţilor Calendarul cu învăţătorii eroi din primul război mondial. I-am invitat la Piatra-Neamţ la colocviul Apostoli pentru patriotism.

Programul artistic a fost susţinut atât de gazde (Mădălina Ivaşcu – actriţă, fostă elevă a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Drăgan”, Galda de Jos, grupul folk al parohiei Galda de Jos, îndrumător prof. Matei Sorina, grupul de dansuri şi cântece populare „Dor teiuşan”, instructori Vasile Man şi Dana Dumitrean) cât şi de oaspeţii de peste Prut (ansamblul Hora-Horiţa din Chişinău, instructor prof.dr. Constantin Şchiopu. Emoţionant a fost recitalul maestrului Nicolae Furdui Iancu care şi-a adus cu plăcere aminte că timp de zece ani a funcţionat ca învăţător în Alba Iulia.

Momentul de maximă emoţie a fost vizitarea Cetăţii Alba Carolina, o lecţie de istorie care ne-a convins că fiecare zi din viaţa noastră trebuie să fie un 1 Decembrie 1918.

 

  • Toamna se numără… rezultatele

 

Din anul 2010 am participat la cele mai multe din activităţile estivale ale Asociaţiei Învăţătorilor. Ca un profesor care crede că apartenenţa la o comunitate profesională reprezintă o valoare şi un garant al împlinirii profesionale şi personale. Cred în Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ; cred că AGIRo va deveni organizaţia reprezentativă pentru miile de învăţători şi profesori din România. De aceea îmi permit să fac câteva observaţii asupra celor întâmplate în această vară. Consideraţi-le nişte simple impresii de la un participant care nu vrea să accepte eşecul unui proiect reînceput în anul 2006.

► Să apreciem lucrarea temeinică a unui om care are clar întipărită în conştiinţă înţelegerea corectă şi sprijinirea fără echivoc a misiunii şi contribuţiei, personale şi/sau de grup: Viorel Dolha, preşedintele AGIRo;

► Poate pentru prima oară acţiunile au fost gândite ca un tot unitar ceea ce a dat consistenţă şi valoare sporită fiecăreia dintre ele;

► Au lipsit aproape cu desăvârşire dezbaterile privind cadrul legislativ al învăţământului românesc, problemele profesionale şi sociale ale cadrelor didactice, activitatea internă a asociaţiei;

► Programul fiecărei activităţi a fost bine structurat şi bine condensat (aerisit) ţinându-se seama că eram, totuşi, cu toţii, în vacanţă;

► Au fost tipărite două cărţi: Portrete de dascăli şi Revista AGIRo. Fără să mă consider un specialist în domeniu, multe dintre aşa zisele comunicări sau articole nu au ce căuta într-un volum cu ISBN; sunt simple înşiruiri de fraze copiate de prin reviste şi cărţi.

► Alegerea oraşului Alba Iulia ca loc de desfăşurare a Congresului din acest an a fost inspirată şi a conferit activităţilor o valoare sentimentală deosebită, o emoţie suplimentară;

► Semnarea Declaraţiei de Unire cu Basarabia a semănat cu un jurământ de credinţă faţă de naţiunea română şi aşa cum spunea textul Convocării Marii Adunări naţionale la Alba Iulia „ a pus temeliile unui viitor mai bun şi fericit pentru întreg neamul românesc…” Valoarea sa sentimentală de astăzi se poate transforma mai târziu într-una politică;

► Participanţii, unii fără nici o legătură cu şcoala, cu învăţământul, au reacţionat unitar, cu sinceritate, în faţa unor reale manifestări de patriotism.

Şi peste toate acestea rămân o dorinţă şi o chemare sfâşietoare pentru toţi românii:

Hai să ne ridicăm

Şi să-nfăptuim Unirea!

 

Prof. Liviu Constantin RUSU, preşedinte AINT