Întîlnire la Ankara

În perioada 8-14 mai, un grup de 3 profesori: Cîrcu Nadia – coordonatorul proiectului, Aldea Simona şi Polak Bogdan, împreună cu 6 elevi de la Colegiul Tehnic „Danubiana”, au participat la o întîlnire de proiect la Saglik Meslek Lisesi – Ankarra Turcia în cadrul proiectului Leonardo Da Vinci „Analiza globală a structurii sistemului de sănătate şi de inserţie profesională a sistemelor VET în structura europeană a sistemului de sănătate”, alături de elevi şi profesori de la Ludus Sanctius Centre D’estudis Joan Maragall Spania şi Instituto Prefessionale per i Servizi Sociali – Italia. Proiectul a fost finanţat de ANPCDEFP România prin programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”

Obiectivul central al acestui proiect îl constituie cunoaşterea diferitelor tipuri de instituţii de sănătate care susţin sistemul de sănătate în alte ţări europene, de tipul activităţii desfăşurate de către fiecare dintre ele şi compararea calităţii actului de inserţie profesională a sistemelor VET şi a practicilor la nivel local şi global.

Activităţile desfăşurate au fost variate:

– Prezentarea curricumului fiecărei şcoli în cadrul întregului sistem educaţional din fiecare ţară, a departamentelor din fiecare şcoală, profile, nr. de elevi şi a abilităţilor dobîndite de elevi la terminarea liceului.

– Verificarea funcţionalităţii platformei educaţionale de către elevi, completarea minidicţionarului cuprinzînd termeni medicali în limbile engleză, spaniolă, italiană, turcă şi română.

– Discuţii despre chestionarele efectuate de elevi legate de sistemul de sănătate, drepturile şi obligaţiile pacienţilor şi asiguraţilor în sistemul sanitar din fiecare ţară.

– Prezentarea raportului asupra stadiului proiectului şi prezentarea cartei sănătăţii de către fiecare şcoala participantă la proiect.

– Pregătirea temelor cursurilor online legate de sistemul de asigurări sociale din fiecare ţară, cursuri ce vor fi postate pe platforma online a proiectului şi urmate de elevi din toate ţările.

– Vizitarea unui centru de sănătate, a cabinetului particular al unui medic de familie, vizitarea spitalului Gölbaşi Hasvak şi apoi spitalul Atatürk -cel mai mare din Ankara, vizite al căror scop a fost cunoaşterea profilului sistemului de sănătate din ţara gazdă şi a aptitudinilor necesare pentru dezvoltarea unei cariere medicale în ţările europene, avînd în vedere parteneriatele la nivel universitar dintre România şi Turcia.

Directorii spitalelor au prezentat instituţia, modul de organizare şi funcţionare, precum şi tipul de asistenţă oferit. S-au vizitat cîteva departamente deschise accesului public: farmacia, urgenţele, oncologia.Toate activităţile din cadrul acestei întîlniri, precum şi rezultatele lor vor fi postate pe o platformă educaţională creată şi administrată de echipa de proiect de la Colegiul Tehnic „Danubiana”.

Elevii au avut ocazia să utilizele limbile străine în contexte noi, să descopere cunoştinţe noi pe care să şi le însuşească într-un mod plăcut şi să le exerseze pe cele vechi prin activităţi diverse.

Sperăm că această implicare în proiect  îi va convinge pe elevii mei de importanţa participării la astfel de cursuri, dar şi de nevoia continuă de perfecţionare într-un spaţiu de  învăţare şi  predare multicultural.

Coordonator,

prof. Nadia CÎRCU