Portofoliul digital european pentru autoevaluarea profesorilor și pentru dezvoltare personală

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspîndirea informaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii informatice în ţara noastră, impun o pregătire diversificată a profesorilor, pentru a avea competenţele necesare formării tinerilor de astăzi, consideraţi „digital natives”. Programele de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Comenius şi Grundvig  (www.llp-ro.ro) oferă astfel de oportunităţi de formare continuă.

În perioada 29 martie – 4 aprilie s-a desfăşurat în Atena, Grecia, programul de formare EDIPED – European Digital Portfolio For Educators, organizat de European Office of Cyprus, reprezentat de dr. Gregory Makrides. Cursul a fost urmat pînă acum de circa 500 de profesori. Principalul obiectiv al programului de formare a constat în deprinderea unor competenţe digitale pentru dezvoltarea portofoliului digital personal European şi crearea draftului portofoliului. La acest program au participat 15 cadre didactice din Croaţia, România, Belgia, Lituania, Franţa şi Italia. Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” a fost reprezentat de prof. preuniv. dr. Mihaela-Cătălina Tărcăoanu, expert formare pentru programele Intel Teach – Instruire în societatea cunoaşterii (implică predarea cu ajutorul metodei proiectului – blog, pagină wiki etc.), respectiv, Profesorul – creator de soft educaţional.

Cursul se doreşte a fi o introducere în filosofia dezvoltării portofoliului personal digital european ca instrument de autoevaluare şi de îmbunătăţire în vederea promovării carierei. Cuvîntul portofoliu aminteşte încă celor mai mulţi oameni de portofoliul unui artist: un pictor, un designer sau un actor. Artistul arată o mapă mare cu produse precum picturi, desene şi fotografii. Portofoliul conţine produse şi arată dezvoltarea personală a carierei: ce a învăţat o persoană, cum a învăţat, ce ar vrea să înveţe în viitor, cum are de gînd să înveţe un anumit lucru. Dar portofoliul digital este de asemenea un instrument important pentru reflecţie. Fără partea care conţine reflecţia, nu ar fi decît o bază de date. Aşadar, portofoliul combină mai multe scopuri şi are mai multe funcţii, fie e precum o carte de vizită, fie e folosit pentru evaluare, fie pentru dezvoltarea carierei.

Deşi limba de desfăşurare a cursului a fost engleza, softul creat poate fi folosit în 5 limbi diferite: spaniolă, germană, olandeză şi greacă. Fiecare participant va primi o versiune a softului. Informaţii detaliate despre cursul EDIPED pot fi găsite pe www.ediped.com or www.ediped.com.cy. Organizatorii vor asigura tutorat continuu pentru completarea portofoliului digital, iar portofoliile complete vor putea fi publicate pe site-ul www.ediped.com ca exemple de bună practică. De asemenea, fiecare participant va beneficia de consiliere în vederea derulării unor proiecte Comenius care implică utilizarea portofoliului digital.

Agenda programului de formare a inclus: ceremonia de deschidere; organizarea unei sesiuni în cadrul căreia participanţii şi-au prezentat şi promovat ţara, instituţia reprezentată, precum şi statutul profesional; prelegeri despre conceptul de portofoliu digital, despre utilizarea softului EDIPED; workshopuri pentru dezvoltarea portofoliului digital european personal; feedback permanent; evaluarea; înmînarea certificatelor; ceremonia de închidere. Organizatorii s-au străduit să ofere şi un program cultural. Astfel, sîmbătă, 2 aprilie, a fost organizată o vizită la Muzeul Acropole. În vederea certificării, la finalul cursului, participanţii au avut de creat draftul portofoliului digital personal european pe care l-au prezentat frontal. Participanţii au primit, de asemenea, şi cîte un Certificat de Mobilitate Europass.

Activitatea de formare a fost realizată cu sprijinul financiar primit în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţi şi din fonduri FSE-POSDRU prin proiectul „Schema de susţinere complementară a mobilităţii europene a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar beneficiare ale Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning)”. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului şi AN şi Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

 

Prof. Mihaela Cătălina TĂRCĂOANU