Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

Pe plan naţional

• Rezultatele înregistrate înainte de contestaţii

Rata cumulată de promovare (rezultate iniţiale – toate promoţiile) a fost 29,8%.

Rata de promovare pentru promoţia anului curent a fost 31,2%, respectiv 26,8% pentru promoţiile anterioare.

Astfel, din totalul candidaţilor promovaţi (8.504), 6.108 candidaţi aparţin promoţiei 2023, iar 2.396 de candidaţi fac parte din promoţiile anterioare.

La probele scrise au fost prezenţi 28.558 de candidaţi din totalul celor 33.974 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 67 de candidaţi (aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni).

• Rezultatele înregistrate după de contestaţii

Rata finală de promovare (toate promoţiile), înregistrată în a doua sesiune a examenului naţional de bacalaureat 2023 (după soluţionarea contestaţiilor), a fost 32,5%. În ansamblu, se constată o majorare de 2,7% faţă de rezultatele iniţiale (29,8%).

Au promovat examenul 9.284 de candidaţi (cu 780 mai mulţi, faţă de prima afişare a rezultatelor). Dintre aceştia, 6.656 de candidaţi (rată de reuşită: 34%, +2,8% în raport cu prima afişare) aparţin promoţiei curente, iar 2.628 de candidaţi provin din promoţiile anterioare (rată de reuşită: 29,2%, + 2,4% în raport cu prima afişare)

Au fost depuse 12.031 de contestaţii, defalcate astfel: proba E)a) – 4.022, proba E)b) – 88, proba E)c) – 3.575 şi proba E)d) – 4.346.

Pentru 3.874 de lucrări la proba E)a), 88 de lucrări la proba E)b), 3.324 de lucrări la proba E)c), respectiv 4.081 de lucrări la proba E)d), notele au fost modificate (prin creştere/descreştere).

În judeţul Neamţ

• Rezultatele înregistrate înainte de contestaţii

La nivelul judeţului Neamţ, rata cumulată de promovare (înainte de contestaţii, toate promoţiile) a fost de 38,85% (faţă de 27,95% în sesiunea august-septembrie 2022, înainte de contestaţii).

Au promovat 223 de candidaţi, dintr-un total de 574 de candidaţi prezenţi.

Din totalul candidaţilor promovaţi, 176 provin din promoţia 2022-2023, iar 47 de candidaţi provin din promoţiile anterioare. Rata de promovare pentru promoţia curentă a fost 41,90% (faţă de 26,95% în sesiunea august-septembrie 2022, înainte de contestaţii), iar pentru promoţiile anterioare – 30,51%(faţă de 30,92% în 2022).

La probele scrise s-au prezentat 574 candidaţi din totalul celor 656 de candidaţi înscrişi.

Nu au fost candidaţi eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

• Rezultatele înregistrate după contestaţii

La nivelul judeţului Neamţ, rata de promovare (pentru toate promoţiile), după etapa de soluţionare a contestaţiilor a fost 41,46% (faţă de 33,55 % în sesiunea august–septembrie 2022) cu o creştere de 2,61% faţă de rata de promovare înainte de contestaţii (38,85%). Rata de promovare pentru candidaţii din promoţia curentă a fost de 44,5%. Rezultatele obţinute de candidaţii înscrişi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea august 2023 situează judeţul Neamţ pe locul 2 la nivel naţional.

Au promovat 238 de candidaţi, dintr-un total de 574 de candidaţi prezenţi.

Din totalul candidaţilor promovaţi, 187 sunt din promoţia 2022-2023 (faţă de 176 candidaţi promovaţi înainte de contestaţii), iar 51 de candidaţi sunt din serii anterioare (faţă de 47 candidaţi promovaţi înainte de contestaţii).

Au fost depuse 215 contestaţii. La proba E.a)- Limba şi literatura română au fost depuse 72 de contestaţii, pentru 30 de candidaţi nota obţinută după contestaţii fiind mai mare. Pentru 5 candidaţi nota a rămas nemodificată, iar pentru 37 de candidaţi nota obţinută a scăzut. Cea mai mare creştere a fost de 1,3 puncte, iar cea mai mare descreştere a fost de 1,4 puncte.

La proba E.c) – Proba obligatorie a profilului au fost depuse 56 de contestaţii, pentru 30 de candidaţi nota obţinută după contestaţii fiind mai mare. Pentru 7 candidaţi nota a rămas nemodificată, iar pentru 19 de candidaţi nota obţinută a scăzut. Cea mai mare creştere a fost de 1,2 puncte (la disciplina Matematică), iar cea mai mare descreştere a fost de 1,15 puncte (la disciplina Istorie).

La proba E.d) – Proba la alegere a profilului şi specializării au fost depuse 87 de contestaţii, pentru 49 de candidaţi nota obţinută după contestaţii find mai mare. Pentru 5 candidaţi nota a rămas nemodificată, iar pentru 33 candidaţi nota obţinută a scăzut. Cea mai mare creştere a fost de 1,15 puncte (la disciplina Biologie), iar cea mai mare descreştere a fost de 1,55 puncte (la disciplina Biologie).

Red.