PANORAMIC NEMŢEAN

Centenarul Liceului Tehnologic „Spiru Haret”

Prof. Victor Grigorescu, director: „Ne aflăm într-un moment de mare importanţă în viaţa şcolii noastre: sărbătorirea centenarului şi urcarea acestei unităţi de educaţie la rangul de colegiu. De fapt, această nouă emblemă vine să marcheze, pe de o parte, vechimea şcolii şi trecutul său în planul instrucţiei şi educaţiei în orizontul local şi regional, cât şi valenţele calitative adăugate, an de an, în pregătirea copiilor şi tinerilor pentru un parcurs în viaţă pe măsura dorinţelor acestora şi a aşteptărilor din partea societăţii. Aceste afirmaţii sunt întărite de evaluarea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, din luna mai, 2015, când Liceul Tehnologic «Spiru Haret» a primit, la toţi cei 43 de indicatori, calificativul «Foarte Bine». La începuturi, a fost Şcoala Elementară de Comerţ din Piatra Neamţ, care s-a înfiinţat sub ministeriatul lui I. G. Duca, Ministrul Instrucţiunii Publice în anul 1915 care într-o telegramă adresată oraşului Piatra- Neamţ făcea următoarea menţiune: «Sunt fericit că Şcoala Comercială din Piatra s-a putut înfiinţa sub Ministeriatul meu şi sper că va răspunde pe deplin aşteptărilor unui oraş, care ia din ce în ce mai mare desvoltare industrială şi comercială». 1915/1916 a fost primul an şcolar din viaţa acestei unităţi de învăţământ, iar în 2015/2016 s-a ajuns la crearea unui arc secular din viaţa şcolii. Printre exponenţii săi remarcabili pentru un domeniu sau altul, la loc de mare cinste şi recunoaştere internaţională se află Spiru Haret, remarcabil om de ştiinţă, academician şi ministru, cu adevărat fondatorul învăţământului modern în ţara noastră. De la 1 septembrie, şcoala noastră se va numi Colegiul Tehnologic «Spiru Haret» Piatra-Neamţ”.

Artiştii de la „Brauner” spun „nu” violenţei

Elevii de la Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamţ s-au implicat alături de poliţiştii de prevenire în proiectul „Arta de a nu deveni o victimă”. Liceeni au pregătit o expoziţie de pictură pe tema proiectului, prezentată publicului în prima zi din săptămâna „Şcoala altfel”, la sediul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu”. În lucrările lor, tinerii au surprins numeroasele faţete ale victimizării, surprinzând violenţa stradală, familială, dar şi capcanele care există în societate, generate de amplificarea accesului la tot soiul de surse de informare care surprind şi adesea promovează urâtul şi violenţa.
Proiectul „Arta de a nu deveni o victimă” este derulat de poliţiştii din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii al Poliţiei Neamţ în perioada octombrie 2015-iunie 2016. Până acum au fost organizate concursuri cu mesaj preventiv la alegere, în cadrul cărora copiii au realizat lucrări pictate la orelor de curs sub îndrumarea profesorilor de desen. Tinerii au fost premiaţi de reprezentaţii Inspectoratului de Poliţie Neamţ cu sprijinul financiar al Protopopiatului Piatra Neamţ.

Zilele Colegiului National „Calistrat Hogaş”

1910-2016 – 106 ani. Trei cifre ce definesc istoria unei prestigioase instituţii nemţene – Colegiul National Calistrat Hogaş Piatra-Neamţ – Şcoală europeană afiliată Alianţei Naţionale a Colegiilor Centenare.
„Hrănită de luminata dorinţă a dascălilor şi a tinerelor vlăstare de a se împlini prin cunoaştere, şcoala pe care o numim azi Colegiul National «Calistrat Hogaş» fiinţează din 1885 şi se înfiinţează în 1910. De aici, adică de atunci, istoria ei izvorăşte neîncetat şi ostoieşte setea de învăţătură a şirului de generaţii pe care le-a crescut”, se arată pe site-ul liceului.
Sărbătoarea noastră se înscrie într-o perioadă cu profunde semnificaţii istorice. Zilele de 8, 9 si 10 mai sunt date fundamentale în existenta poporului nostru dar si a marii familii europene, a declarat în deschiderea evenimentului profesorul Florin Irimia, directorul CNCH Piatra-Neamţ.(…) Suntem astăzi aici, împreună, la deschiderea manifestărilor dedicate împlinii a 106 ani de la înfiinţarea instituţiei noastre, împreună cu reprezentanţi ai Casei Corpului Didactic, întreg corpul profesoral al colegiului, profesori asociaţi, părinţi şi elevi, pentru a ne bucura, dar si pentru a evidenţia faptul că prin eforturile noastre ne-am îndeplinit misiunea cu rezultate demne de a fi remarcate.
Printre cei care au onorat Zilele Colegiului National Calistrat Hogaş se numără dramaturgul Matei Vişniec, profesorul univ. dr. Sorin Bocancea, decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, profesorul univ. dr. Cristian Pârvulescu, decanul Facultătii de Ştiinte Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti.

Finaliste nemţene în Concursul „Săptămâna Şcoala Altfel”

Activităţile deosebite organizate în Săptămâna Şcoala Altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” le-au adus unor unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ punctajul maxim în cadrul competiţiei, şase din cele 15 proiecte înscrise în concurs calificân­-du-se în etapa naţională. Şcolile din Neamţ incluse în competiţia finală au putut fi votate online în perioada 23-29 mai, pe platforma Ministerului Educaţiei. (N.R. Câştigătorul nu era încă nominalizat, la intrarea revistei noastre la tipar.)
În urma evaluării la nivel judeţean, au primit premiul I şi s-au calificat în competiţia naţională următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 8 din Piatra-Neamţ cu proiectul „Green is Smart” – domeniul „Educaţie Ecologică”; Liceul Tehnologic Economic Administrativ din Piatra- Neamţ cu proiectul „Meserie, artă şi imaginaţie” – domeniul „Consiliere şi orientare”; Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” din Piatra-Neamţ şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Pângăraţi cu proiectul „Evul mediu recompus” – domeniul „Cultural”; Şcoala Gimnazială Tămăşeni va participa la selecţia naţională cu proiectul „Sanitarii pricepuţi” – domeniul „Abilităţi de viaţă”, iar Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Piatra-Neamţ cu proiectul „Strălucirea primăverii – miracolul frumuseţii” – domeniul „Artistic”.

Şcoală de vară pe tema Holocaustului

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în parteneriat cu The Olga Lengyel Institute & Memorial Library, Fundaţia Precept Ministers şi Muzeul Holocaustului din Washington organizează şcoala de vară cu tema Holocaustul din România, între istorie şi memorie. La acest eveniment, programat pentru perioada 18-21 iulie 2016, la Lugoj-Surduc, va participa un grup format din 35 de profesori de istorie din ciclul gimnazial şi liceal, având drept obiectiv aprofundarea temei Holocaustului din România şi deschiderea unei perspective mai largi în privinţa unor aspecte precum discriminarea, antisemitismul cultural şi viaţa comunitară a evreilor din ţara noastră.
Profesorii nemţeni care doresc să se înscrie trebuie să ştie că toate cheltuielile de cazare, masă şi transport vor fi suportate de organizatori. Trimiterea solicitărilor pentru participarea la seminar se poate face până la data de 15 iunie 2016, la adresa office@inshr-ew.ro, urmând ca aplicaţiile să fie evaluate de către o comisie formată din cercetători ai Institutului Naţional „Elie Wiesel”.

RED.