PANORAMIC ROMAŞCAN

Colegiul Tehnic „Petru Poni”, desemnat Şcoală eTwinning 2019 – 2020

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman se alătură celor 1.004 şcoli europene cărora li s-a acordat, în acest an, „Certificatul de Şcoală eTwinning 2019 – 2020”. Această recunoaştere este însoţită de o plachetă care îşi va găsi locul de cinste lângă placheta oferită şcolii prin obţinerea Certificatului de Şcoală Europeană în anul 2018.

eTwinning este parte a Erasmus+, Programul UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport şi oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.

Echipa eTwinning din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” este formată din conducerea instituţiei, profesor Mariana Gabriela Dascălu, director, şi profesor Mihaela Pâslaru, director adjunct, alături de profesor Mihaela Stan, coordonator, şi de profesorii Mirela Hurjui, Iolanda Deaconu şi Cătălina Corhăneanu.

„Lansat în anul 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport, din 2014. eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor. Certificatul de Şcoală eTwinning înseamnă recunoaşterea activităţii eTwinning depuse la nivel de unitate de învăţământ. Principiul care stă la baza acestui nou certificat este dorinţa eTwinning de a evalua şi recunoaşte nu doar implicarea, angajamentul şi devotamentul eTwinner-ilor izolaţi, ci şi a echipelor de profesori şi directori din aceeaşi unitate”, a precizat profesor Mihaela Stan, coordonatorul proiectului.

Bani europeni pentru un centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi

 Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 264/2017 s-a aprobat încheierea unui parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Neamţ, în scopul înfiinţării unui Centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi şi construirea a trei case de tip familial pentru copiii rezidenţi în serviciul existent în Complexul „Romaniţa”.

„Prin implementarea acestui proiect, având ca obiect clădirea publică din bulevardul Roman Muşat, nr. 78, se estimează că vor fi realizate şi o serie de obiective cu impact social important pentru locuitorii Municipiului Roman: beneficiarii direcţi ai serviciilor acordate de Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi sunt copiii cu dizabilităţi din casele de tip familial, copiii cu dizabilităţi proveniţi din familii defavorizate, cu risc crescut de excluziune socială, copiii cu dizabilităţi proveniţi din familii monoparentale, precum beneficiarii indirecţi – părinţii şi familiile acestora. Prin centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi se doreşte asigurarea unor servicii de abilitare / reabilitare, educaţie şi recreere / socializare, dezvoltare timpurie şi integrare socio-familială pentru copiii cu dizabilităţi din casele de tip familial, pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în risc de separare de părinţi, precum şi oferirea de servicii de educaţie parentală şi consiliere psihosocială pentru familiile acestor copii, atât în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, cât şi a reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre ce va fi dezbătut vineri de consilierii locali romaşcani.

Valoarea totală a obiectivului de investiţie de la Roman (inclusiv TVA) este de 2.191.185,40 lei, din care suma eligibilă este 1.167.328,47 lei. 98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, în sumă de 1.143.981,90 lei, urmează a fi asigurat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, finanţare nerambursabilă, iar 2% din totalul cheltuielilor eligibile, de 23.346,57 lei, din bugetul local al Municipiului Roman. Cheltuielile neeligibile urmează a fi în sumă de 1.023.856,93 lei. Durata totală de realizare a proiectului este preconizată a fi de 36 de luni.

Proiect de mobilitate în domeniul educaţiei adulţilor, la Liceul cu Program Sportiv Roman

Liceul cu Program Sportiv din Roman va primi finanţare de 18.600 de euro, prin intermediul Programului Erasmus+ KA1, evaluat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Proiectul intitulat „Educaţie pentru Diversitate, Incluziune şi Toleranţă” se va desfăşura în perioada 1 august 2019 – 31 ianuarie 2021 şi vizează următoarele aspecte:

– nevoia de formare a personalului didactic care lucrează cu tineri proveniţi din medii defavorizate;

– necesitatea unei strategii de gestionare a abandonului şcolar;

– dezvoltare de abilităţi pentru a preveni conflictele şi de a promova un mediu şcolar mai prietenos.

„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea competenţelor de lucru ale cadrelor didactice care predau sau vor preda la clase unde se lucrează cu adulţii înscrişi în Programul «A doua şansă», pentru a reduce absenteismul şi a combate fenomenul de abandon şcolar. Pentru atingerea obiectivelor propuse, una dintre activităţile de bază ale proiectului o constituie participarea cadrelor didactice la cursul intitulat «Embracing Diversity, Preventing Violence», care se va desfăşura în Florenţa, în perioada 16 – 21 Septembrie 2019”, afirmă profesor Zina Zaharia, coordonatorul proiectului.

În acest sens, vor fi selectaţi opt profesori care vor participa la cursul de formare, unde se vor familiariza cu tehnici noi de abordare a elevilor adulţi, pentru a combate eşecul şcolar, vor asimila aptitudini de diferenţiere a conflictelor, vor stăpâni tehnici de dezvoltare emoţională şi intelectuală a tinerilor participanţi la educaţie. (Sursa: Ziarul de Roman)

Red.