FSLI: Principii privind corelarea salariilor categoriilor de personal din învăţământul preuniversitar

Principiile au în vedere stabilirea palierelor de salarizare a tuturor categoriilor de personal din învăţământul preuniversitar prin raportare la funcţia didactică de predare. De asemenea, regulile generale care nu ţin de specificul postului ocupat trebuie să fie identice pentru toate categoriile de personal (ex: sporul de stabilitate).

 1. Salariul de bază personalului didactic de predare debutant cu studii S reprezintă 2,5 x salariul minim brut pe ţară garantat în plată;
 2. Raportul dintre salariul maxim al fiecărei categorii de personal cu studii S şi salariul debutantului corespunzător aceleiaşi categorii de personal cu studii S, gradaţie 0, este de 2,2:1;
 3. Raportul dintre salariul personalului cu studii S şi cel cu studii SSD este de 1:0,9;
 4. Raportul dintre salariul personalului cu studii S şi cel cu studii M este de 1:0,8;
 5. Salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar se realizează prin raportare la 7 trepte corespunzătoare vechimii în învăţământ şi 6 gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă;
 6. Prin excepţie, debutantul se raportează la o singură treaptă, corespunzătoare vechimii în învăţământ;
 7. Prin excepţie, pentru personalul de conducere salarizarea se realizează prin raportare la 2 trepte corespunzătoare gradului didactic/profesional (II sau I) şi 6 gradaţii corespunzătoare vechimii;
 8. Raportul dintre salariul maxim corespunzător funcţiei de inspector şcolar general şi personalul didactic de predare, studii S, treapta 7, gradaţia 5 este de 1,65:1;
 9. Rapotul dintre salariul maxim corespunzător funcţiei de director şi personalul didactic de predare, studii S, treapta 7, gradaţia 5 este de 1,40:1;
 10. Raportul dintre salariul personalului didactic de predare şi categoriile de personal auxiliar (corespunzător gradelor profesionale echivalente, aceleiaşi trepte gradaţii şi studii) este redat în tabelul alăturat (prin exemplificare).
 11. 02-ap192-foto1-jpg
 12. Personalul din învăţământ care are o vechime neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani – beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 15% (se va include in salariul de baza);
 13. Personalul din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în învăţământul special – beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 15%;
 14. Personalul didactic de predare care îşi desfăşoară activitatea în învăţământul de masă, cu copii cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări specifice de învăţare certificate, integraţi în învăţământul de masă – beneficiază de o majorare a salariului de cuprinsă între 5% şi 10%, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
 15. Personalul didactic beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs, reprezentând o majorare a salariului de bază cu 25%; această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul ins­pectoratului şcolar; gradaţiile de merit se repartizează pe unităţi de învăţământ de către inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; criteriile specifice de acordare a gradaţiilor de merit se stabilesc la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ; gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
 16. Personalul didactic de predare care desfăşoară activitatea de dirigenţie, respectiv învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar – beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%;
 17. Personalul didactic de predare care desfăşoară activitatea de practică pedagogică – beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% -25%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
 18. Personalul didactic care asigură predarea la clase simultane în învăţământul primar şi gimnazial beneficiază de o majorare a salariului de bază cu:
 19. * 20% din salariul de bază, pentru personalul care asigură predarea simultană la 5 clase;
 20. * 15% din salariul de bază, pentru personalul care asigură predarea simultană la 4 clase;
 21. * 10% din salariul de bază, pentru personalul care asigură predarea simultană la 3 clase;
 22. * 7% din salariul de bază, pentru personalul care asigură predarea simultană la 2 clase.
 23. Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie cuprinsă între 3% şi 20% din salariul de bază, stabilită prin hotărâre a Guvernului.
 24. Personalul din învăţământ beneficiază, în raport cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea – condiţii periculoase sau vătămătoare – de o sumă cuprinsă între 150 de lei şi 450 de lei, conform criteriilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
 25. Personalul din învăţământ beneficiază de o indemnizaţie de instalare, în cuantum de un salariu de bază, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primul an de la absolvirea studiilor.