CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

Membrilor Consiliului Naţional

Stimaţi colegi,

La încheierea mandatului meu de Preşedinte al Consiliului Economic şi Social din România vă adresez mulţumirile mele şi recunoştinţa pentru buna colaborare şi susţinerea mea, ca reprezentant al CSDR, în misiunea de dezvoltare a dialogului social tripartit, în consolidarea rolului Consiliului Economic şi Social ca organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare, în promovarea valorilor autentice ale dialogului social din România în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi a Instituţiilor Similare (AICESIS) şi Uniunea Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF).

La începutul mandatului meu am promovat şi realizat, susţinut de voi, un amplu proces de restructurare, organizare şi dezvoltare a structurilor decizionale şi funcţionale ale Consiliului Economic şi Social din România.

Astfel:

În anul 2017 reprezentanţii societăţii civile au intrat de drept în Consiliul Economic şi Social devenind a treia componentă a dialogului tripartit aşa cum stipula Legea dialogului social nr. 62/2011.

În felul acesta, cu o întârziere de aproape şapte ani, am aliniat Consiliul Economic şi Social din România la reglementările de funcţionare şi organizare a consiliilor economice şi sociale din Uniunea Europeană şi din afara Uniunii Europene.

Am realizat noul Regulament de Organizare şi Funcţionare prin care am reglementat: participarea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Plenului, a Biroului Executiv şi a comisiilor de specialitate, am reorganizat Secretariatul Tehnic prin stabilirea de atribuţii concrete în baza competenţelor specifice posturilor existente în organigramă, am întocmit fişele postului conform standardelor din COR, am reglementat nivelul decizional al fiecărui departament tehnic, am stabilit modul de informare, consultare şi comunicare interdepartamentală şi între departamente şi structurile decizionale, am întocmit statul de funcţii şi încadrarea personalului pe posturi.

Pentru creşterea eficienţei activităţii şi atingerea unui nivel de performanţă corespunzător am stimulat angajaţii secretariatului tehnic prin majorări salariale semnificative.

Am susţinut, în faţa Parlamentului, în fiecare an, un buget care să corespundă realităţilor şi necesarului pentru buna funcţionare a instituţiei şi am vegheat ca execuţia bugetară, cheltuielile angajate să se facă în litera şi spiritul legii.

Controalele efectuate de Curtea de Conturi au evidenţiat respectarea legislaţiei în cheltuirea sumelor bugetate.

Am realizat o eficientizare şi o normalizare a relaţiilor cu Parlamentul şi Guvernul României prin invitarea iniţiatorilor legilor, ordonanţelor, Hotărârilor de Guvern, a altor acte normative complementare pentru susţinerea iniţiativei legislative în cadrul Plenului, am respectat procedurile de avizare şi comunicare a avizelor şi am impus un mod de lucru transparent în cadrul şedinţelor de avizare din Plen, a şedinţelor din comisiile de specialitate, în realizarea documentelor şi comunicarea lor de către Secretariatul Tehnic.

Prin prisma analizei numărului de proiecte de acte normative avizate pe durata celor patru ani se constată o evoluţie crescătoare de la 248 de avize în 2017 la 664 avize în 2020.

Tendinţa a fost ascendentă şi în activitatea comisiilor de specialitate concretizându-se în 4113 proiecte de avize întocmite în ultimul an de mandat, raportat la numai 607 în primul an de mandat.

În plan internaţional, pentru prima dată, România a deţinut, prin subsemnatul, în calitate de Preşedinte al Consiliului Economic şi Social din România, funcţiile de Preşedinte Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi a Instituţiilor Similare (AICESIS) şi Preşedinte Uniunea Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF).

Astfel, în preşedinţia AICESIS deţinută în perioada 2017-2019, tema principală de lucru propusă de mine pentru dezbatere pe durata mandatului meu prezidenţial, şi anume „Impactul revoluţiei digitale asupra viitorului omenirii” a fost apreciată pentru relevanţa sa actuală şi legătura cu temele specifice ale consiliilor economice şi sociale şi a instituţiilor similare, acestea identificând pe parcurs oportunităţile şi provocările aduse de revoluţia digitală în următoarele domenii: viitorul muncii, guvernanţă, rolul partenerilor sociali, drepturi şi securitate, combaterea inegalităţilor legate de sectorul digital. De asemenea, deţinerea preşedinţiei UCESIF, în aceeaşi perioadă, a evidenţiat şi a promovat cel mai important obiectiv al organizaţiei, „Recunoaşterea U.C.E.S.I.F. ca instituţie pluralistă parteneră a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (O.I.F.)”, constituind un prilej de afirmare a rolului pe care Consiliul Economic şi Social din România îl are în realizarea dialogului tripartit internaţional.

A fost o onoare, pentru mine, de a lucra împreună cu voi la acest proiect de promovare, consolidare şi dezvoltare a dialogului social, mulţumesc pentru colaborare, şi vă urez succes în activitatea voastră şi de acum înainte. (N. R. Precizare: Din Consiliul Naţional al Confederaţiei Sindicatelor din România fac parte şi Gabriela Grigore şi Gabriel Ploscă din partea S.L.L.I.C.S. Neamţ.)

Preşedinte, Iacob BACIU