Drepturi salariale câştigate în instanţă

În ultimii ani, S.L.L.I.C.S. Neamţ a avut pe rolul instanţelor numeroase procese prin care a recuperat unele drepturi băneşti, neacordate către membrii săi, datorită neaplicării sau încălcării prevederilor legii.

Dintre cele 1133 acţiuni, 679 au vizat acordarea creşterilor salariale prevăzute de Legea 221/2008 şi au fost înaintate către instanţele de judecată în mai multe etape.

Pentru perioada 1oct. 2008 – 31dec. 2009, sindicatul din Învăţământ Neamţ a obţinut 331hotărâri judecătoreşti favorabile, definitive şi irevocabile, pentru 8402 membri de sindicat, personal didactic şi didactic auxiliar care beneficiază de plata sumelor prevăzute în aceste sentinţe, eşalonat, începând cu anul 2012.

Pentru anului 2010, salarizarea în învăţământ este reglementată de Legea 330/2009, privind salarizarea unică şi Ordonanţa 1/2010 care au stabilit ca salariul de la 1 ian. 2010 să fie identic cu cel din 2009. Deşi instanţele au decis pentru decembrie 2009 nivelul majorat al salariilor cu 34%, conform Legii 221/2008, reîncadrarea în 2010 a personalului didactic şi didactic auxiliar nu a ţinut cont de hotărârile judecătoreşti. În această situaţie, Sindicatul Învăţământ Neamţ a început un nou proces, cu 146 de dosare, privind aplicarea incorectă a Legii 330/ 2009 şi a solicitat plata retroactivă a drepturilor salariale neacordate. Procesul a fost câştigat la Tribunalul Neamţ şi în această perioadă sosesc sentinţe judecătoreşti care dau câştig de cauză celor 8066 membri de sindicat, profesori şi personal didactic auxiliar, ce trebuie să primească în anul 2013, conform legii, 5% din valoarea titlului executoriu prevăzut de noile sentinţe.

În anul 2011, Guvernul Boc, iritat de valul proceselor prin care sindicatele din învăţământ câştigau pentru membrii lor majorarea salarială de 34% prevăzută în Legea 221/2008, iniţiază o nouă lege de salarizare pentru învăţământul preuniversitar şi o impune prin asumarea răspunderii, în aprilie 2011. Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este promulgată de preşedintele Traian Băsescu la 6 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial Nr. 323 din 10 mai 2011 şi are ca efect stoparea majorării cu 34% a salariilor din învăţământul preuniversitar şi revenirea la nivelul de salarizare de dinaintea Legii 221/2008. Măsura a fost luată de Guvern pentru a contracara deciziile judecătoreşti prin care a fost dispusă aplicarea Legii 221/2008 până în decembrie 2009 şi reîncadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar cu salariile la nivelul lunii decembrie 2009.

Cum noua lege de salarizare îşi produce efectul din mai 2011, S.L.L.I.C.S. Neamţ a derulat în prima parte a anului 2011 o acţiune judecătorească ce a cuprins 129 de dosare pentru anularea deciziilor de reîncadrare a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru perioada 1ianuarie 2011 – mai 2011 şi plata retroactivă a diferenţelor salariale. Pentru aceeaşi perioadă, am susţinut în 93 de dosare anularea deciziilor de reîncadrare a personalului nedidactic, pentru care am solicitat nediminuarea cu 25% a salariilor în anul 2011.

Executarea tuturor hotărârilor judecătoreşti se face conform legii, eşalonat, începând cu 2012, iar neexecutarea lor constituie infracţiune.

 

Gabriela GRIGORE,

Secretar al Sindicatului Învăţământ Neamţ