„Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen…”

Un ambiţios proiect, intitulat „Promovarea prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie” finanţat prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, este implementat de către Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţămînt şi Cercetare Ştiinţifică Neamţ, în calitate de solicitant, în parteneriat cu Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt Bistriţa-Năsăud, Fundacion para el Estudio y Desarrollo del Este de Madrid – Fundation ESTE (Spania), E.F.A.L. – Ente Formazione Addestramento Lavoratori (Italia), TILS România SRL şi Camporlecchio Educational (Italia).
Principalele rezultate ale acestui proiect vor fi realizarea „Analizei multiregionale a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen”, cu accent pe situaţia din instituţiile de educaţie, a unei platforme on-line ce va conţine toate informaţiile de această natură atît la nivel naţional, cît şi european şi internaţional, precum şi realizarea unei reţele naţionale de puncte de informare pe această temă, în 32 de unităţi de învăţămînt ce vor fi conectate la această platformă virtuală.

Workshopul „Analiza multiregională a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen”

În cadrul proiectului s-au derulat pînă acum două workshopuri, primul la Bistriţa Năsăud, la sfîrşitul lunii iunie, iar cel de-al doilea la Piatra Neamţ, în luna iulie, cel de-al treilea urmînd să se desfăşoare la Bucureşti, în perioada 21-24 septembrie. Cele trei workshopuri au fost organizate pe cele trei regiuni de dezvoltare – Regiunea de Nord-Vest, Regiunea de Nord-Est şi Bucureşti-Ilfov- cuprinse în proiect, scopul fiind acela de realizare a unei „Analize europeane, naţionale/ multiregionale a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen”. Cu alte cuvinte, o activitate de pionierat pentru ţara noastră, ţinînd cont de faptul că Autoritatea Naţională pentru Egalitate de Şanse a fost desfiinţată şi a devenit doar o direcţie în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, iar Comisiile Judeţene pentru Egalitate de Şanse din judeţele ţării funcţionează mai mult cu rol consultativ, deci formal.

Experţi spanioli şi italieni lucrează împreună cu sindicaliştii nemţeni

Activitatea de la Salonul Bianca din cadrul Grand Hotel Ceahlău din Piatra Neamţ, ce a avut loc joi şi vineri, 7 -8 iulie, ca şi cea de la Bistriţa Năsăud (30 iunie- 3 iulie), a reunit în cadrul workshopului şi a mesei rotunde cu tema”Analiza europeană, naţională/ multiregională a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen” experţi de marcă din Spania şi Italia, precum Vincenzina Zanetti – de la EFAL, Andrea Bianchi de la Camporlecchio Educational şi Maria Cruz Torrijos de la fundaţia madrileană.
„Acesta este primul proiect pe care îl desfăşurăm împreună cu sindicatul învăţămînt, însă, ca reprezentantă EFAL am desfăşurat multe alte proiecte de acest gen, în special am lucrat pe foarte multe proiecte cu finanţare europeană”, ne-a spus Vincenzina Zanetti – reprezentanta EFAL, Italia. Întrebată dacă domnia-sa consideră că există discriminare în România, doamna Zanetti ne-a răspuns: „Am fost reprezentantă la nivel naţional (în Italia – n.r.) în două mari proiecte ale CSDE (Confederaţia Sindicatelor Democratice Europene la care este afiliat şi FSLÎ- CSDR -n.r.). Am avut ocazia să observ puţin realitatea din România, lucrînd în acest proiect, dar pe de altă parte trăiesc în realitatea italiană unde există o comunitate destul de mare de români. Ei sunt foarte bine integraţi în societatea italiană şi au chiar şi o biserică a comunităţii lor acolo. Aş spune că discriminarea există într-o anumită măsură în toate statele europene. Însă, consider în acelaşi timp că şcoala are un rol foarte important în formarea tinerei generaţii. De aceea mă bucur că, în cadrul acestui proiect, lucrăm cu profesori din învăţămîntul românesc care au foarte multe de spus în educarea şi formarea copiilor şi tinerilor în aşa fel încît aceştia să crească cu alte idei, cu o altă mentalitate, prin care egalitatea de şanse să devină o realitate şi nu doar un simplu concept”.

Ultima etapă a proiectului

Workshopul ce va avea loc la Bucureşti, în perioada 21-24 septembrie, va continua analiza situaţiei egalităţii de şanse la nivel naţional, care a fost realizată anterior pe celelalte două regiuni – Nord-Vest, prin activitatea de la Bistriţa -Năsăud, şi Nord-Est, prin cea de la Piatra Neamţ. Mai multe amănunte despre cea de-a treia etapă a proiectului aflăm de la preşedintele Filialei Neamţ a FSLÎ, prof. Gabriel Ploscă, unul dintre actorii principali din proiect.
„Vor participa experţii noştri, reprezentanţii instituţiilor descentralizate şi experţii spanioli şi italieni, iar la finalul acestui al treilea workshop urmează să întocmim un raport final, care va conţine concluziile asupra egalităţii de şanse şi de gen la nivel naţional, iar acest raport final va fi cuprins într-un document ce va fi trimis, înmînat partenerilor noştri sociali”, ne-a spus prof. Gabriel Ploscă. „Raportul final va fi postat şi pe site-ul proiectului care deocamdată este în lucru. Analiza asupra egalităţii de şanse şi acest raport vor conţine în special date legate de educaţie, de cadrele didactice, dar şi date care-i privesc pe elevi. La Bucureşti vor fi prezentate cele două rapoarte din cele două regiuni de dezvoltare realizate la Bistriţa-Năsăud şi la Piatra Neamţ, iar colegii noştri din Ilfov-Bucureşti vor prezenta raportul lor. Trebuie să remarc interesul arătat de ONG-urile cu acest domeniu de activitate – egalitatea de şanse, lupta împotriva discriminării -, a instituţiilor descentralizate a căror activitate are rol în acest segment. În mod special aş dori să amintesc faptul că am constatat, cu ocazia primului workshop desfăşurat la Bistriţa -Năsăud, că acele COJES din această regiune au fost reactivate prin acest proiect, pentru că ele nu mai funcţionau, aveau un rol aşa, pur formal. Este şi aceasta una dintre reuşitele neaşteptate obţinute prin derularea proiectului nostru”.
În cadrul proiectului va fi realizată o reţea de informare pe egalitatea de şanse în 32 de unităţi de învăţămînt din cele trei regiuni de dezvoltare cuprinse în proiect. Cele 32 de puncte de informare vor fi dotate cu PC-uri conectate la internet şi la platforma virtuală a proiectului, imprimante, telefax etc, tot ceea ce este necesar pentru continuarea activităţilor pe această temă generoasă – egalitatea de şanse şi de gen în România.
Angela BRUDARU