Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Sector de Activitate
Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S.
sub nr. 1483 din data de 13.11.2014

click pentru contract