12.01.2021 – Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2021

12.01 – 0 Centralizator 2021_cultura_generala_0

12.01 – 1 Centralizator 2021_cultura generala_1

12.01 – 2 Centralizator 2021_cultura generala_2

12.01 – 3 Centralizator 2021_cultura generala_3

12.01 – 4 Centralizator 2021_cultura generala_4

12.01 – 5 Centralizator 2021_invatamant_special

12.01 – 6 Centralizator 2021_discipline tehnologice

12.01 – 7 Centralizator 2021_instuire practica

12.01 – 8 Centralizator 2021_palate si cluburi_1

12.01 – 9 Centralizator 2021 palate si cluburi_2