12.05.2021 – Ordinul nr. 3770/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

12.05.2021 – OME 3770.2021 modif grafic certificare inv profes si tehn