26.05.2020 Ordinul nr. 4298/2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020

26.05.2020 Ordin 4298 2020 organizare probe specifice sectii bilingve francofone