26.05.2020 Ordinul nr. 4322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020

26.05.2020 Ordin 4322 2020 modificare si completare Metodologie ex certificare calificare absolv inv liceal.fil.tehnolog