10.12.2020 – Ordinul nr. 5975/2020 privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

10.12.2020 – Ordin 5975 2020 aprobare programe concurs national ocupare posturi didactice1