28.09.2020 Ordinul nr. 5619/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

28.09.2020 Ordin 5619 2020 modific OMECTS 5570.2011 ROF u progr sportiv suplimentar