Indemnizaţia de instalare – beneficiu salarial pentrupersonalul nou încadrat în învăţământul preuniversitar

indemnizațiade instalare