Category Archives: Comunicări

Ordinul nr. 4950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020

Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

Ordinul nr. 4946/2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2019-2020

Ordinul nr. 4910/2019 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019-2020

Ordinul nr. 5104/2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar

OMEN nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat

Adresa M.E.N. referitor Legea nr. 118/2019

ÎN ATENȚIA CONDUCERILOR UNITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI A LIDERILOR DE SINDICAT

Comunicat

Raspuns favorabil MMJS