Category Archives: Comunicări

19.10.2020 Ordonanţa de urgenţă nr. 171/2020 privind modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

19.10 -Ordonanţă de urgenţă 171 2020. modificare si completare art. 58 L.1.2011

05.10.2020 Mesajul președintelui FSLI cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorilor

Mesajul președintelui FSLI cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorilor

05.10.2020 – APEL PUBLIC adresat Guvernului României

Comunicat FSLI-Apel catre Guvernul României

02.10.2020 Lege 213/2020 modificare si completare Codul muncii

02.10.2020 Lege 213 din 2020 modificare si completare Codul muncii

01.10.2020 Atentie! Referitor acordare ajutoare sociale

01.10.2020 Referitor acordare ajutoare sociale

30.09.2020 – Referitor Ziua Mondiala a Educatiei

30.09.2020 – Ziua Mondiala a Educatiei

28.09.2020 Ordinul nr. 5578/2020 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativteritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional

28.09.2020 Ordin MEC 5578.2020 Calendar stabilire cifra de scolarizare

28.09.2020 Ordinul nr. 5558/2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021

28.09.2020 Ordin MEC 5558.2020 Calendar Examen national DEF 2020_2021

28.09.2020 Ordinul nr. 5619/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar

28.09.2020 Ordin 5619 2020 modific OMECTS 5570.2011 ROF u progr sportiv suplimentar

28.09.2020 Ordinul nr. 5618/2020 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat

28.09.2020 Ordin 5618 2020 completare OMECTS 5568.2011 ROF u.program sportiv integrat