Category Archives: Comunicări

29.01.2021 – Ordin Ministerul Educației nr. 3160 din 20 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii eliberate cadrelor didactice de către inspectoratele şcolare şi centrele de perfecţionare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.665/2019

29.01 – Ordin ME 3160.2021 modific Regulament regim acte studii cadre did

In atentia Conducerii unității de învățământ si a Liderului de sindicat

În atenția

26.01.2021 – Ordin Ministerul Educației nr. 3165 din 21 ianuarie 2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.991/2020

26.01 – Ordin ME 3165.2021 modific Metodologie mobilitate pers did

26.01.2021 – Ordin Ministerul Educației nr. 3164 din 21 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.599/2020

26.01 – Ordin ME 3164.2021 modific Metodologie cifra de scolarizare

26.01.2021 – Ordin Ministerul Educației nr. 3108 din 12 ianuarie 2021 pentru completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr 5.447/2020

26.01 – Ordin ME 3108.2021 modifcare ROFUIP

22.01.2021 – Modificarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare – an scolar 2021 – 2022

22.01.2021 – Comunicat de presa

22.01.2021 – OME pt modif Metod priv fundam cifrei de scolarizare pt inv preuniv de stat

 

18.01.2021 – În atenția liderilor de sindicat din unitățile școlare,

Pentru a organiza, online, întâlnirile liderilor de sindicat, vă rugăm ca până la data de 15 februarie 2021, să aveți instalată aplicația ZOOM pe calculator, laptop sau telefon.

De asemenea, vă rugăm ca până la 15 februarie 2021, să aveți o bază de date cu numele, adresele de email și numerele de telefon ale membrilor de sindicat care vor fi trimise, online, liderilor de zonă:

Vă mulțumim și vă dorim  un an bun!

 

Biroul Operativ al Sindicatului din Învățământ Neamț,

 

Președinte,

Prof. Gabriel Ploscă

17.01.2021 – Aderesa FSLI-Probleme CJRAE

17 01 – Aderesa FSLI-Probleme CJRAE

17.01.2021 – Hotărârea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

17.01 – Hotărâre 4 2021 stabilire salariu minim brut

12.01.2021 – Centralizatorul privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenţilor învăţământului liceal pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2021

12.01 – 0 Centralizator 2021_cultura_generala_0

12.01 – 1 Centralizator 2021_cultura generala_1

12.01 – 2 Centralizator 2021_cultura generala_2

12.01 – 3 Centralizator 2021_cultura generala_3

12.01 – 4 Centralizator 2021_cultura generala_4

12.01 – 5 Centralizator 2021_invatamant_special

12.01 – 6 Centralizator 2021_discipline tehnologice

12.01 – 7 Centralizator 2021_instuire practica

12.01 – 8 Centralizator 2021_palate si cluburi_1

12.01 – 9 Centralizator 2021 palate si cluburi_2