Category Archives: Comunicări

27.06.2021 – pdv imposibilitate renuntare la gradul didactic I

27.06 – pdv imposibilitate renuntare la gradul didactic I

27.06.2021 – adresa ME transmitere precizari imposibilitate renuntare la gradul didactic I

27.06 – adresa ME transmitere precizari imposibilitate renuntare la gradul didactic I

21.06.2021 – OMED 3993 din 16.06.2021

11.06.2021 – Model comanda SIND TOUR + sinteza oferte sezon estival

COMANDA SINDI TOUR

BALNEO 2021 REZUMAT SINDI TOUR

Delta Dunarii si Cazanele Dunarii 2021 REZUMAT SINDI TOUR

LITORAL 2021 REZUMAT SINDI TOUR

MUNTE 2021 REZUMAT SINDI TOUR

03.06.2021 – Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

3.06.2021 – OUG 41.2021 modific L.1.2011 concurs directori

31.05.2.21 – Informare intalnire cu membrii MMPS referitor modificari la legea salarizarii

31.05.2021 – Informare-27.05.2021-1

17.05.2021 – Ordinul nr. 3779/2021 pentru instituirea unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal şi modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

17.05 – OME 3779.2021 masuri ex.certificare inv postlic

17.05.2021 – Petitie catre Avocatul Poporului

17.05 – PETITIE AVOCATUL POPORULUI

12.05.2021 – Adresa comuna calcul salarial

Adresa comuna-calcul corect drepturi salariale

12.05.2021 – Ordinul nr. 3770/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

12.05.2021 – OME 3770.2021 modif grafic certificare inv profes si tehn