În atenția personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile școlare publice ale sistemului de învățământ preuniversitar din județul Neamț și a liderilor de sindicat.

Vă  rugăm  să  semnați  prezentul  memoriu  prin  care  solicităm  rezolvarea  unor  probleme  de  natură  salarială  a  personalului  didactic  auxiliar  și  nedidactic.
Memoriul  însoțit  de  tabelul  cu  semnături,  în  original,  va  fi  trimis  până  la  data  de  11.03.2020,  ora  14,  astfel:
– pentru  zona  Piatra  Neamț,  la  sediul  Sindicatului  din  Învățământ  Neamț,  str. Petru  Rareș, nr. 24, Piatra Neamț,  tel. 0233225332;
– pentru  zona  Roman,  la  doamna  Lemnaru  Minadora (Liceul  Tehnologic „Vasile  Sav” – Roman)  tel. 0757090402;
– pentru  zona  Tg  Neamț,  la  domnul  Murariu  Ciprian (Colegiul  Tehnic „Ion  Creangă” Tg. Neamț)  tel. 0742088958.

Biroul  Operativ  al  SLLICS  Neamț
Președinte,
Prof. Gabriel  Ploscă