05.05.2021 – METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A GRADAŢIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN SESIUNEA 2021

OME_3749_2021 Met_gradatie_2021 . doc