12.05.2021 – Ordinul nr. 3751/2021 privind instituirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, precum şi pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014

12.05 – OME 3751.2021 modif ex certif inv lic filiera tehnologica