12.11.2020 – Ordinul nr. 5967/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

12.11Ordin 5967 2020 pentru aprob12.11. -area Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile