26.10.2020 – Ordinul nr. 5767/2020 privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

26.10.2020 – Ordin 5767 2020. acreditare, organizare si desfasurare programe formare continua c.d