Apostolat educațional

Salutăm pe această cale apariţia, la Editura Basilica a Patriarhiei Române, a lucrării „Apostolat educaţional. Ora de religie – cunoaştere şi devenire spirituală”, Bucureşti, 2010. Rodul activităţii a patru autori, pr. lect. dr. Gheorghe Holbea, pr. lect. dr. Dorin Opriş,…

Eco „Roman Vodă”

Colegiul Naţional „Roman Vodă” a făcut un prim pas de succes în vederea dobîndirii statutului de „şcoală ECO”. Programul mondial Eco-Schools este susţinut de organisme naţionale precum Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului precum şi…