Categorie: 173, Ianuarie 2015

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE SINDICATUL LIBER AL LUCRĂTORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ NEAMŢ ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2013 – DECEMBRIE 2014

  Sfârşitul fiecărui an reprezintă în viaţa organizaţiei noastre un moment de analiză şi evaluare asupra tuturor componentelor STRATEGIEI adoptate la Conferinţa Judeţeană din 22 iunie 2013. În concordanţă cu obiectivele stabilite am depus eforturi pentru consolidarea organizatorica şi creşterea…

Disciplina Religie propune, nu impune, valori morale şi spirituale

În contextul dezbaterii parlamentare a iniţiativei legislative a deputatului Remus Cernea, pentru modificarea articolului 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin înlocuirea disciplinei Religie cu disciplina Etică şi cultură civică în învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, Arhiepiscopia Romanului…

Performanţe la LPS Roman în 2014

* Directorul Petru Sandu este recunoscător colegilor şi sportivilor pentru rezultatele obţinute   Liceul cu Program Sportiv Roman este o instituţie care promovează valori şi educă, activitatea sa, aşa cum îi spune şi numele, fiind profilată pe formarea de sportivi.…

Dacă e show, e Carina!

Urmând seria apariţiilor sale la cel mai înalt nivel, Carina Mihăilă, micuţa dar, deopotrivă, marea actriţă, membră a trupei de teatru amatori „Gong junior” din Roman, a fost prezentă la finele lui 2014 la gala Next STAR difuzată în seara…

Şcoala nu are încredere în copil!?

Dedic acest editorial profesorilor mei, care au avut încredere în mine…     Asociaţia Generală a Învăţătorilor din Republica Moldova funcţionează ca filială a AGIRo, din anul 2010. Asociaţia editează Revista Învăţătorul modern, în paginile căreia se regăsesc articole metodico-ştiinţifice…

Creativitate şi educaţie

(urmare din numărul 172)   Cum am putea să transformăm, aşadar, acest model perimat al învăţării şcolare, în unul care să-i pregătească pe elevi pentru o activitate viitoare şi o viaţă creativă, plină de sens şi de împlinire? Iată câteva…

Repere ale istoriei proiectelor pe teme de mediu din şcoală

(urmare din numărul 172) „Life – Nature 2000 Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere în România” este un proiect finanţat de Uniunea Europeană, prin fonduri LIFE-Nature, ce stabileşte şi promovează reţeaua de arii Natura 2000, informând populaţia despre legislaţia europeană,…