Comunicare şi Leadership – formare sindicală

În cadrul proiectului „SOCIAL PARTNERS PROMOTING TRADE UNIONS RENEWAL” – 2020/510940 – „PARTENERII SOCIALI PROMOVEAZĂ REÎNNOIREA SINDICATELOR”, proiect finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, Federaţia Sindicatelor Libere din Învâţământ (FSLI) a organizat şi desfăşurat în acest an şcolar, cursul de formare „Comunicare şi Leadership” în toate centrele regionale din ţară.

Astfel, în judeţul Neamţ, s-au desfăşurat sesiuni de formare pentru două grupe de participanţi – lideri de sindicat (14 cursanţi/ Grupa 1 – 20-22 iunie 2022 şi 16 cursanţi/Grupa 2 – 27-29 iunie 2022). Prin participarea la acest curs, se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor de comunicare eficientă în cadrul organizaţiei, dezvoltarea competenţelor de leadership şi negociere şi înţelegerea modalităţilor de relaţionare asertivă intergeneraţională.

Având oportunitatea să fiu formator al acestor grupe, alături de colegii mei dl. Mitică Iosif (formator FSLI, preşedinte al SLI Constanţa) şi dl. Tiberiu Man (formator FSLI, profesor la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” – Urziceni, Ialomiţa), am trăit experienţe profesionale memorabile, remarcând implicarea activă a tuturor participanţilor, deschiderea, dorinţa de a învăţa unii de la ceilalţi prin valorificarea experienţei fiecăruia.

Activităţile din cadrul cursului s-au derulat în manieră non-formală, această abordare a creat situaţii de învăţare diferite de cele cu care mulţi colegi au fost obişnuiţi până în prezent la alte programe de formare. Jocul, ca formă de realizare, a reuşit să transpună realitatea, evidenţiind chiar aspectele ce au nevoie să fie îmbunătăţite într-o organizaţie. Astfel, participanţii au avut posibilitatea să îşi analizeze capacitatea de a lucra în echipă, să acţioneze în anumite circumstanţe, conştientizând şi valorificând rolul fiecărui membru din echipa sa, ţinând cont de toate particularităţile acestora (vârstă, funcţie etc.). Situaţiile interactive au permis tuturor cursanţilor să conştientizeze rolul şi responsabilitatea de lider şi să înţeleagă importanţa relaţionării generaţionale. În ceea ce priveşte îmbunătăţirea competenţelor de comunicare, în contextul actual, soluţia este învăţarea continuă şi adaptarea la schimbările inerente. S-a accentuat importanţa comunicării asertive, ce permite schimbarea atitudinală şi produce influenţă asupra celorlalţi prin mijloace democratice de exprimare autentică a propriilor opinii şi concepţii, de ascultare şi acceptare a parteneriatului.

Feed-back-ul venit din partea cursanţilor confirmă nevoia de formare profesională permanentă, de consolidare a competenţelor de comunicare şi leadership, de motivare a colegilor tineri să se implice cu responsabilitate în activitatea sindicală.

Suntem recunoscători doamnei coordonator de proiect Alexandra CorneaDirector al Departamentului Relaţii Internaţionale şi Programe Europene al FSLI pentru oportunitatea de a participa la acest curs şi pentru realizarea unor astfel de proiecte de formare atât de necesare în sistemul actual de educaţie, în acest mod consolidând ECHIPA FSLI, din care facem parte cu mândrie, responsabilitate şi profesionalism.

Prof. Ramona-Mihaela ROŞU