Colocviul internaţional „Apostoli pentru patriotism”

 

 

Patriotismul reprezintă, alături de credinţă, puterea unui popor. Este un sentiment normal, născut în fiecare dintre noi precum instinctul de conservare; patriotismul face parte din cultura fiecărui om şi trebuie înţeles şi exprimat corect, pentru a nu aluneca nici în fundamentalism şi obsesie, nici în desuetudine.

Cu năduful grijilor de zi cu zi în minte, unii dintre noi vor gândi şi vor rosti că „patria şi patriotismul nu ne ţin de foame” şi poate au o oarecare dreptate. Dar, fără apartenenţa la un neam, la o istorie, devenim cu mult mai săraci şi mai înfometaţi şi mai datori.

E păcat să-ţi iubeşti poporul, pământul unde te-ai născut? Astăzi, în România nu mai interesează pe nimeni dacă eşti sau nu patriot? Ce e cu patria şi patriotismul? Mai sunt de actualitate într-o lume tinzând spre globalizare? S-a demodat patriotismul? Se mai cultivă patriotismul în şcoală? Cum mai învăţăm copiii noştri ce înseamnă legătura emoţională faţă de ţara şi naţiunea din care fac parte? Ce este şi ce nu este patriotismul? Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem împreună. Dascăli şi învăţăcei, trebuie să încercăm să redăm sensul curat al vremurilor încărcate de glorie ale poporului nostru. Fără declaraţii şi aclamaţii neacoperite prin fapte, fără vorbe goale.

Pe 5 octombrie 2018, cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei, Asociaţia Învăţătorilor Neamţ organizează Colocviul internaţional „Apostoli pentru patriotism. Având în vedere că această primă ediţie se desfăşoară în Anul Centenarului Marii Uniri, că se adresează profesorilor şi elevilor de acasă şi de peste hotare, tematica acestui colocviu este una de acută actualitate şi de majoră importanţă: „Contribuţia dascălilor la formarea şi cultivarea patriotismului la elevi.

Dragostea de ţară este unul din sentimentele cele mai adânci, „instinct natural”, după cum spunea Roger Martin du Gard, sentiment puternic care nu se învaţă, ci se trăieşte. Deci, prioritar şi important este ca dascălii să trezească sentimentele de dragoste faţă de patrie, de glie strămoşească, de tradiţii, elevilor, nu prin însuşirea fadă a unor date, locuri sau nume istorice, ci prin evocarea unor pagini exemplare, a unor fapte deosebite, a unor personalităţi, evenimente din istoria neamului nostru.

Este datoria fiecărui român de a-şi aminti că este român, că aparţine acestui sfânt pământ. Considerăm că pentru a te cunoaşte şi a te dezvolta, este nevoie să îţi cunoşti trecutul naţional şi local. Centenarul Marii Uniri este o bună ocazie de a restabili legăturile cu istoria şi un prilej bun de a trezi elevilor sentimentul patriotic. Tânăra generaţie nu trebuie să-şi uite rădăcinile, iar cadrele didactice, apostoli ai neamului, să-i facă să vibreze în cadrul unei lecţii de patriotism, asemeni Domnului Trandafir, din opera lui Sadoveanu.

De asemenea, cu toţii trebuie să înţelegem că „o patrie iubită este o patrie curată, nepoluată, care arată frumos şi primitor, indiferent că-i săracă sau bogată, că în ea auzim o singură limbă sau mai multe.” Fiecare, prin gesturi simple, putem fi patrioţi. Important este să ne facem bine treaba acolo unde suntem şi să ne asumăm ceea ce suntem.

Încercăm astfel, să oferim o şansă de exprimare a creativităţii elevilor şi dascălilor, dincolo de cadrul tipic al orelor de curs. Colocviul oferă participanţilor idei şi exemple de metode şi mijloace prin intermediul cărora dascălii pot trezi în elevi sentimentul de patriotism, de mândrie de a fi român. Prin încurajarea exprimării libere a opiniilor pertinente despre patriotism şi Marea Unire, cu accent pe contribuţia factorului local, evenimentul reuneşte deopotrivă, elevi şi profesori.

Lucrările susţinute atât de elevi, cât şi de profesori, vor fi publicate ulterior într-un volum dedicat special celebrării Centenarului Marii Uniri.

Obiectivele acestui Colocviu vizează: cultivarea sentimentului patriotic şi de identitate naţională în mediul educaţional; evidenţierea rolului dascălilor în formarea patriotismului în şcoală, ieri şi azi; stimularea interesului profesorilor pentru activităţi educative care să promoveze valorile naţionale; sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin activităţi care să evidenţieze semnificaţia istorică şi spirituală a acesteia; valorificarea spiritului creativ al cadrelor didactice, al elevilor şi al studenţilor în scopul dezvoltării personale.

Secţiunea destinată cadrelor didactice va cuprinde comunicări privind temele: Patriotismul şi conştiinţa naţională promovate de către dascăli de seamă de-a lungul istoriei românilor; Procesul de învăţământ – cadru de formare pentru conştiinţa şi conduita patriotică; Valorificarea elementelor de istorie locală în formarea conştiinţei şi conduitei patriotice; Dascălii nemţeni în vâltoarea Marii Uniri; Samoilă Mârza – fotograful Marii Uniri; Creaţii literare (poezie / proză) pe tematica Centenarului Unirii; Proiecte educative care cultivă sentimentul patriotic şi de mândrie naţională.

Secţiunea destinată elevilor şi studenţilor va avea în vedere realizarea unor afişe tematice; colaje/ postere tematice; creaţii literare (poezie / proză); desene pe tematica Centenarului Marii Uniri.

Partenerii acestei manifestări iniţiată de Asociaţia Învăţătorilor din Neamţ sunt: Consiliul Judeţean Neamţ, Consiliul Local Piatra-Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Complexul Muzeal, Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu”, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică, Asociaţia Profesorilor de Istorie, Asociaţia Generală a Învăţătorilor, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”, Şcoala Gimnazială Nr. 3, Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Şcoala Gimnazială „Nicolae Apostol” Ruginoasa.

Coordonatori: prof. Liviu Constantin Rusu, prof. înv. primar Elena-Carmen Olteanu, prof. înv. primar Bilbor Mihaela Roxana Amaicei, prof. înv. primar Ioana Poeţelea.

Colocviul se va finaliza cu tipărirea unui volum (cu ISBN) care va cuprinde: lucrările ştiinţifice de la secţiunile adresate profesorilor, creaţiile literare ale tuturor participanţilor (elevi, studenţi, cadre didactice), proiectele educative care cultivă sentimentul patriotic şi de mândrie naţională.

De asemenea lucrările Colocviului vor fi reflectate pe larg în revista Apostolul, unde, în limita spaţiului tipografic, vor fi publicate comunicările care vor întruni cele mai multe aprecieri.

 

Liviu Constantin RUSU, Preşedintele AINT Neamţ