Gânduri din inimă şi suflet…

Ce poate fi mai înălţător şi mai profund decât posibilitatea de a adresa urări unei asociaţii dragi, din care simţi că faci parte cu totul!? Nimic şi, datorită acestui fapt, mă înclin cu recunoştinţă în faţa tuturor dascălilor care şi-au oferit şi îşi oferă puterea şi iscusinţa educării tinerelor mlădiţe ale acestui neam!

La a 110-a aniversare a Asociaţiei Învăţătorilor din Neamţ, o asociaţie vie, un stup cu activitate permanentă, o scenă ce permite tuturor „actorilor” să se manifeste personal, vin şi eu, umil dascăl şi mândru învăţător, cu urări de viaţă lungă, mănoasă, împliniri şi realizări care să ne umple de bucurie, sănătate şi apropiere.

Sub egida acestei asociaţii, s-au desfăşurat ordonat activităţi de profil educativ cu impact deosebit asupra formării şi dezvoltării profesionale a participanţilor, acţiuni caritabile şi de voluntariat venite în sprijinul celor ce aveau nevoie, schimburi de bune practici care au profesionalizat activitatea la catedră, schimburi de opinii şi de perspective educaţionale cu cadre didactice din alte ţări, înfrăţiri cu alte asociaţii de profil din lume şi, mai ales, cu cadrele didactice de etnie română de peste hotare.

Un asemenea eveniment va avea loc, în curând, la Piatra-Neamţ: Congresul Internaţional al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice de Etnie Română de peste hotare, fapt care va pune în lumină evoluţia şcolii nemţene şi a celei româneşti.

Ne-am strâns sub aripa Asociaţiei Învăţătorilor din Neamţ cu gândul la predecesorii noştri în domeniul educaţiei de calitate, cei care au dat din lumina lor copiilor avizi de învăţătură, indiferent de greutăţile întâmpinate, cei care au susţinut gratuitatea învăţământului şi extinderea lui în cele mai mici cătune, cei care au dorit oferirea şanselor egale şi copiilor din zone defavorizate, cei care au urmărit ridicarea, evoluţia spirituală şi morală a neamului românesc. Şi nu sunt vorbe mari, sunt adevăruri! Pentru cei plecaţi dintre noi, pios omagiu!

Consider că noi, dascălii, suntem zămisliţi din har, dăruire, flacără şi împreună simţire, pentru că ne dorim cu ardoare o lume mai bună, o lume tolerantă, o lume sănătoasă, o lume încăpătoare şi senină. Sunt mândru pentru că am rădăcini de învăţător, sunt mândru pentru că ard pentru învăţământul românesc, sunt mândru pentru că fac parte din Asociaţia Învăţătorilor din Neamţ, respectiv AGIRo, SUNT MÂNDRU!

Fiţi şi voi mândri, toate cadrele didactice din România şi de etnie românească din lume, făcând împreună urarea de „La mulţi ani cu sănătate şi împliniri!” Asociaţiei Învăţătorilor din Neamţ, la a 110-a aniversare!

Învăţător-profesor psihopedagog, Ioan MILEA,

Director al Palatului Copiilor Piatra-Neamţ