Dascălului de Religie, cu drag…

Semnalăm apariţia lucrării …Citire! Predici şi meditaţii la Apostolul de peste an. Scrisori către Profesorii de Religie, a distinsului profesor şi teolog, pr. Constantin Necula, publicată la Editura Andreiana, Sibiu, 2017.

Inedită în literatura de specialitate, cartea părintelui Necula conţine peste 80 de meditaţii, scrisori, comentarii la epistolele ce se citesc în cadrul Sfintei Liturghii duminica, precum şi diverse teme de actualitate: Limitele umanismului european, Să fii o făptură nouă, Îmbrăcaţi-vă întru iubire, Despre cucernicie şi prigonire, Iar nădejdea nu ne face de ruşine, Sămânţa uitată a iertării, Nevoia de sinceritate, Cum ne educăm să educăm, Cultivaţi curiozitatea şi creativitatea, Învăţaţi copiii să cunoască pe Dumnezeu, Talentul este tragerea de inimă etc. Apărute în presă (Republica, Telegraful Român, Capital Cultural, Lumina, Citta de Vita), majoritatea articolelor trădează stilul jurnalistic al autorului, înaintea celui de preot slujitor.

Modalitatea în care sunt explicate textele biblice (Apostolul), având mesajul ancorat în realitatea contemporană oferă cititorilor o viziune actualizată a acestuia. Totodată lucrarea răspunde nevoilor de concentraţie pastorală pe care o transmit tinerii de astăzi.

Nevoia de a reconstrui pastoraţia pe principiile transparenţei administrative, a dialogului pastoral şi a competenţei duhovniceşti constituie linia centrală a subiectelor abordate.

Mai mult ca oricând, astăzi, copiii au nevoie de părinţi şi de educatori care să le fie alături, pentru a-i forma şi a-i creşte în sinceritate şi organizarea vieţii. Nu este normal ca în numele copiilor să „vorbească” diverse organisme, organizaţii şi instituţii implementate prin derută, specializate în nimicirea a ceea ce mai există pur în sufletul copilului.

Marea dramă o constituie faptul că astăzi, nu mai există „oameni” în adevăratul sens al termenului, oameni întregi, cu suflet, motivaţi de trăirea în Hristos, nu de bani, de interese materiale personale sau de grup. Din păcate, în zilele noastre, confuziile principale rezultă de la amestecul incongruent al lucrurilor pe care nu le ştim dar le înlocuim cu diverse scenarii, ceea ce duce la derutare pe toate planurile.

Nu se poate realiza un învăţământ solid în adevăratul sens al cuvântului doar pe baza unor sondaje, păreri personale ale unuia sau altuia care au anumite interese, ci trebuie avută în vedere abordarea interdisciplinară care să ofere o viziune de ansamblu asupra a ceea ce dorim să se transmită în clasă.

Închei succinta prezentare cu îndemnul de a citi şi analiza ceea ce scrie părintele profesor Constantin Necula în cele peste 330 de pagini, cartea fiind de un real folos nu doar cadrelor didactice care predau Religia ci tuturor celor interesaţi de abordarea axiologică a lumii de azi. Spre meditaţie, asupra rolului nostru în această lume, citez un text al teologului american anglican N.T. Wright: „Făcuţi pentru spiritualitate, ne bălăcim în introspecţii. Făcuţi pentru bucurie, ne bălăcim în plăcere. Făcuţi pentru dreptate, strigăm după răzbunare. Făcuţi pentru relaţii cu ceilalţi, stăruim în propriul nostru fel de a fi…. Creştini, suntem chemaţi, aici şi acum, să fim instrumentele noii creaţii a lui Dum­nezeu, nu simpli beneficiari, ci şi agenţi activi pentru Împărăţia Sa în această lume…”.

 

Prof. dr. Mihai FLOROAIA