Din anul şcolar 2012-2013, dispar aproape 900 de elevi din liceele nemţene

* Mai puţine calificări şi mai puţine ore pentru profesori

 

Una dintre priorităţile unităţilor de învăţămînt nemţene şi ale conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Neamţ este, în acest moment, realizarea tuturor documentelor ce vor sta la baza Planului de şcolarizare la nivel de judeţ pentru anul şcolar 2012-2013.

Astfel, din liceele rurale în principal, dar şi din unele colegii urbane, vor dispărea cîte una sau două clase a IX-a, întreaga structură a planului de şcolarizare urmînd să sufere modificări, inclusiv de regîndire a specializărilor şi calificărilor oferite. Reducerea numărului de clase va aduce cu sine şi reducerea numărului de ore, astfel încît este foarte posibil ca pe anumite discipline să dispară unii dintre suplinitorii existenţi anul acesta în sistem, pentru că despre reducerea normelor întregi nu se pune deocamdată problema. Potrivit noii Legi a Educaţiei Naţionale, fiecare din cele peste 400 de unităţi de învăţămînt preuniversitare cu personalitate juridică va organiza concursurile pentru angajările de personal, comisiei judeţene de mobilitate ce funcţionează la nivelul ISJ Neamţ rămînîndu-i mult mai puţine responsabilităţi şi atribuţii în acest segment al mobilităţii personalului din învăţămînt.

Potrivit planului de şcolarizare pentru judeţul Neamţ, de la toamnă vor funcţiona 185 de clase a IX-a, cursuri de zi, cu doar 17 mai puţine decît în momentul de faţă. Astfel, în anul şcolar 2012-2013 vor funcţiona 46 de clase pe filieră teoretică, 113 clase pe filieră tehnologică şi 18 clase pe filiera vocaţională (învăţămînt sportiv, de artă sau teologic).

Dispariţia  acestor clase, inclusiv a unor norme didactice, va afecta 14 dintre unităţile de învăţămînt liceal. Trei unităţi şcolare vor pierde cîte două clase a IX-a: Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Grupul şcolar Economic Administrativ din Piatra-Neamţ şi Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tîrgu-Neamţ.  Colegiul Tehnic de Transporturi, Colegiul Tehnic, Grupul Şcolar Dimitrie Leonida din Piatra-Neamţ, Colegiul Tehnic Danubiana, Colegiul Tehnic Miron Costin, Grupul Şcolar Vasile Sav, Colegiul Tehnic Petru Poni din Roman, Grupul Şcolar Roznov, Colegiul Naţional Şefan cel Mare Tîrgu-Neamţ, Liceul Tehnologic Nisiporeşti -Boteşti şi Liceul Tehnologic Adjudeni -Tămăşeni vor rămîne cu cîte o clasă mai puţin faţă de acest an şcolar.

În ciuda lefurilor destul de mici, raportat la salariile colegilor profesori din alte state europene, trebuie să menţionăm că învăţămîntul rămîne totuşi unul dintre domeniile de activitate care constituie încă o alternativă viabilă şi ceva mai sigură de angajare, în educaţie fiind cei mai mulţi angajaţi din judeţ, peste 8.000.

Cît priveşte problema clasei pregătitoare, din declaraţiile unor oficiali ai Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului rezultă că acestea vor putea fi realizate, în anul şcolar următor,  atît în unităţile de învăţămînt preşcolar (grădiniţe), cît şi în unităţile de învăţămînt primar care sunt acreditate în acest sens şi care deţin resursele de personal şi de logistică acoperitoare pentru realizarea acestor clase ce fac legătura între grădiniţă şi clasa întîi din segmentul de învăţămînt primar.