Pregătirea admiterii computerizate pentru anul şcolar 2012 – 2013

Comisia judeţeană de admitere la liceu din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ, prezidată de inspectorul şcolar general adjunct Liliana Georgescu a făcut publice cele 24 de centre zonale de înscriere la admiterea computerizată pentru anul şcolar 2012-2013. Două dintre aceste centre vor fi la Piatra Neamţ, la Şcoala Elena Cuza şi la Colegiul Naţional de Informatică, trei în municipiul Roman – Şcoala Vasile Alecsandri, Colegiul Naţional Roman-Vodă şi Şcoala Alexandru Ioan Cuza -, alte trei centre fiind constituite la Tîrgu Neamţ la Liceul Economic Vasile Conta, Colegiul Naţional Ştefan cel Mare şi la Colegiul Tehnic Ion Creangă.

1 mai 2012 este data limită pentru afişarea ofertei de şcolarizare concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţămîntul liceal, filiera tehnologică, stabilirea codurilor pentru fiecare unitate, pe filiere, profiluri, specializări şi pentru crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi gimnaziale şi la nivel judeţean, cu datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. În aceeaşi perioadă urmează să fie editată broşura cu informaţiile despre admitere, iar pînă pe 5 mai, în fiecare şcoală trebuie să ajungă broşurile şi lista cu centrele de înscriere precum şi şcolile arondate lor. În acest timp, unităţile de învăţămînt vor afişa graficul şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţi şi părinţii lor.

În perioada 7 mai – 1 iunie, vor avea loc sedinţele de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare în baza cărora îşi vor exprima opţiunile.