Din anul şcolar viitor, clase de meserii în liceele tehnologice

Subiectul reînfiinţarea şcolilor profesionale care a suscitat interesul îndeosebi al televiziunilor de talk-show pare a se fi epuizat cel puţin deocamdată. Şcolile nu vor fi reînfiinţate din anul şcolar 2012-2013, cum s-a tot zvonit, vor fi înfiinţate în schimb clase de meserii sau profesionale în Liceele tehnologice.

Anul trecut, în decembrie, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a realizat un sondaj în rîndul unităţilor de învăţămînt preuniversitar pentru a afla dacă este sau nu oportună înfiinţarea acestor clase profesionale. Şi marea majoritate au fost de acord, mai ales că există un segment de elevi care au foarte mici şanse să promoveze examenul de bacalaureat şi care nu ar avea nici un viitor ca proaspeţi absolvenţi de liceu, cu un certificat de absolvent în buzunar şi nu cu diploma de bac.

Inspectorul şcolar general adjunct Vasile Munteanu ne dă o serie de detalii: „Unii au solicitat ca aceste clase să înceapă cu clasa a X-a. Clasele vor fi înfiinţate numai în liceele tehnologice pentru că o condiţie de bază pentru realizarea lor este să existe dotări, resursă umană calificată şi pe lîngă baza materială mai trebuie să existe şi contracte cu firmele locale pentru realizarea stagiilor de practică. În judeţul Neamţ urmează să fie înfiinţate 23 de clase, cele mai multe dintre ele, 11, pentru mecanici, urmate de industrie textilă, alimentaţie publică şi servicii”.