Multe comisii şi comitete, puţine efecte

În plus, de cîţiva ani, Centru Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic implementează mai multe proiecte ce beneficiază de cofinanţare europeană, cum ar fi „Corelarea ofertei educaţionale a învăţămîntului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, în parteneriat cu  ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Proiectul îşi propune „creşterea relevanţei ofertei de formare profesională iniţială prin învăţămîntul profesional şi tehnic preuniveritar (IPT) în raport cu nevoile pieţei muncii şi cerinţele de dezvoltare economică şi socială, din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere, prin îmbunătăţirea documentelor de planificare strategică în IPT la nivel judetean şi local”.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de directorii unităţilor de învăţămînt profesional şi tehnic, iar relevante ar fi obiectivele specifice ale acestui proiect, dacă ele s-ar pune şi în practică şi nu ar rămîne la stadiul de dezbatere… pe hîrtie. Astfel, se vorbeşte despre „creşterea relevanţei Planurilor Locale de Acţiune în Învăţămîntul profesional şi tehnic (PLAI) în raport cu nevoile de educaţie şi formare profesională previzionate la nivel regional şi judeţean; creşterea coerenţei între nivelurile regional şi judeţean de planificare strategică printr-o mai bună integrare în PLAI a priorităţilor stabilite la nivel regional (PRAI) şi a recomandărilor rezultate din monitorizarea progresului în implementarea PLAI; creşterea coerenţei între nivelurile judeţean şi local de planificare strategică prin monitorizarea de către CLDPS a Planurilor de Acţiune ale şcolilor (PAS) şi creşterea comparabilităţii între Planurile Locale de Acţiune în Învăţămîntul profesional şi tehnic (PLAI) prin adoptarea unor abordări comune facilitate de schimburile de experienţă transnaţionale (vizite de studii în ţări ale UE) şi schimburile de experienţă interjudeţene (activităţile de Peer learning între CLDPS)”.

Bine ar fi dacă lucrurile acestea s-ar pune în practică cu adevărat şi dacă elevii care vor merge către aceste clase profesionale, din varii motive (unii pur şi simplu că-i şcoala aproape de domiciliu, alţii ca să nu se omoare cu învăţatul!), ar avea siguranţa că meseria pe care o învaţă în liceul tehnologic şi în care efectuează practică în producţie o vor putea practica ca anagajaţi, la absolvire.

Angela BRUDARU