„Roman Vodă”, gazda unui simpozion de anvergură

La finele lunii martie, Colegiul Naţional „Roman-Vodă” a găzduit cea de a III-a ediţie a unei  manifestări de anvergură internaţională, respectiv Simpozionul cu tema „Evaluarea – instrument de pilotaj pedagogic”.Tema discuţiilor  a vizat în mod deosebit modalităţile moderne de evaluare  a elevilor. Evenimentul a reunit cadre didactice de prestigiu din învăţămîntul universitar, precum profesor universitar doctor Carmen Mihaela Creţu, asistent universitar doctor Nicoleta Rogoz, doctorand Diana Chihaia, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, inspectorul şcolar general adjunct Vasile Munteanu, inspectorul de specialitate Meda Ştirbu, reprezentanţi ai  Casei Corpului Didactic, cadre didactice din Neamţ, Iaşi, Alba Iulia, Bucureşti, Suceava, Tulcea şi Craiova.

Dimensiunea internaţională a manifestării  a fost imprimată  de prezenţe de marcă, respectiv cadre didactice din Anglia, Belgia şi Statele Unite, ale căror lucrări se vor regăsi în volumul „Alternative pedagogice aplicate”, alături de cele prezentate de ceilalţi participanţi. De remarcat, în acest context, contribuţia şi eforturile depuse de către echipa de proiect formată din profesorii Otilia Cocuţ, Beatrice Lăpuşneanu, Maria Lozincă, Vasile Munteanu, inspector general adjunct, Mihaela Tanovici, director al Colegiului Naţional „Roman-Vodă”, Constantin Ostafe, director adjunct al Colegiului Naţional „Roman-Vodă”, precum şi aportul ing. Cristian Tudor, de la instituţia gazdă.

A. OPRIŞ