Ghid pentru egalitatea de şanse în educaţie

La începutul lunii martie, în sala de conferinţe a GrandHotel Ceahlăul din Piatra Neamţ  a avut loc seminarul de lansare a „Ghidului pentru egalitatea de şanse şi de gen” din cadrul proiectului „Promovarea prin activităţi inovatoare a a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie”. Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatului Învăţămînt în cadrul unui parteneriat realizat cu Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţămînt Bistriţa Năsăud, ESTE – Fundaţia pentru Studiul şi Dezvoltarea regiunii de est a Madridului (Spania), EFAL – Asociaţia de Formare a Lucrătorilor din Italia, TILS România SRL şi firma de consultanţă şi formare în management organizaţional şi în managementul schimbării Camporlecchio Educational.

Ghidul este unul dintre rezultatele concrete ale proiectului, finanţat din FSE, alături de analiza europeană şi naţională multi-regională a situaţiei egalităţii de şanse şi de gen în ţara noastră şi de broşura „Equal”. În proiect vor mai fi realizate un set de instrumente de promovare a acestor principii, o platformă multi-regională de comunicare on line accesibilă partenerilor sociali, instituţiilor de educaţie şi autorităţilor publice şi locale, precum şi un manual de utilizare a acestei platforme. „Seminarul de lansare a Ghidului urmează să aibă loc, după lansarea sa la Bistriţa Năsăud şi la noi, la Piatra Neamţ,  în luna iunie şi la Bucureşti. Există mai multe astfel de ghiduri ale egalităţii de şanse, însă noutatea absolută sau plus valoarea celui pe care-l lansăm noi este legată de faptul că noi ne referim şi la instituţiile de educaţie şi la şanse egale inclusiv pentru copiii care se formează în şcoli”, a precizat preşedintele Filialei Neamţ a FSLÎ, managerul proiectului Gabriel Ploscă.

 

A. BRUDARU