Repere ale istoriei proiectelor pe teme de mediu din şcoală

 

  1. Proiectul „Micii Ecologişti”

 

Început de primăvară a anului 2007. În cadrul activităţilor practice cuprinse în programa cursului opţional „Geografia orizontului local” desfăşurat la Şcoala Gimnazială Telec – Bicazu Ardelean s-a derulat o amplă acţiune de ecologizare în zona de confluenţă hidrografică Valea Bradului – Bistra, în care au fost antrenaţi elevii claselor V-VIII, sub îndrumarea subsemnatului, profesor de geografie şi a doamnei profesor de biologie Marcela Duculescu. Pe lângă scopul practic, această acţiune a avut şi un caracter educativ privind necesitatea protecţiei mediului înconjurător, dar şi de cunoaştere a valorilor şi tradiţiilor locale, luând naştere astfel un proiect ce s-a dorit a fi de intervenţie pentru un mediu de viaţă curat şi sănătos, intitulat „Micii ecologişti”. Printre obiectivele acestui proiect s-au numărat:

– identificarea zonelor poluate şi a surselor de poluare a aerului, apelor şi vegetaţiei de pe raza satului Telec (comuna Bicazu Ardelean);

– includerea tuturor elevilor claselor V-VIII în activităţile proiectului;

– stabilirea unui program de intervenţie privind acţiunile de ecologizare în orizontul local;

– dezvoltarea conştiinţei ecologice a elevilor şi optimizarea relaţiei om-natură;

– transmiterea de mesaje ecologice cu scopul educării întregii comunităţi locale.

În vederea atingerii acestor obiective, s-au desfăşurat o serie de activităţi practice, precum: amenajarea grădinii şcolii Telec, aplicaţii geografice şi biologice în orizontul local, cunoaşterea şi mediatizarea traseului turistic montan Bistra Mare – La Scaune – Curmătura Stănilelor – Jgheabul lui Vodă – Cabana Dochia, marcat cu bandă albastră, elaborarea de mesaje ecologice, vizita la Biserica Sf. Dumitru de la Pârâul Caprei – monument istoric de la 1692 aflat în patrimoniul naţional ş. a.

Sintetizat în format electronic şi într-un film de prezentare, proiectul „Micii ecologişti” a fost expus în cadrul unei activităţi de mentorat, sub îndrumarea doamnei profesor Niculina Niţă, la Şcoala Gimnazială nr. 1 Bicazu Ardelean. Proiectul a primit sincere aprecieri şi solicitarea de a fi prezentat la un simpozion pe teme ecologice organizat şi desfăşurat sub egida ISJ Neamţ la Colegiul Tehnic-Administrativ Piatra-Neamţ cu ocazia zilei de 1 iunie 2007, obţinând locul I la secţiunea „Acţiuni ecologice”.

 

  1. Taberele „Ranger Junior”

 

Verile anilor 2007 şi 2008. Au urmat invitaţiile din partea Administraţiei Parcului Naţional Ceahlău de a participa cu grupuri de elevi de gimnaziu ai şcolilor din comuna noastră, la două tabere montane organizate la cabana Dochia din masivul Ceahlău în perioadele 7 -14 august 2007 şi 8 – 15 august 2008, alături de alte grupuri de elevi care au desfăşurat proiecte asemănătoare nouă. Cele două tabere cu titulatura generică „Ranger Junior”, au fost organizate şi finanţate de WWF (Fondul Mondial pentru Natură), în cadrul proiectului european „Life – Nature 2000 Habitate Prioritare Alpine, subalpine şi forestiere în România”, în colaborare cu Administraţia Parcului Naţional Ceahlău, Serviciul Salvamont Neamţ, implementat de Universitatea Transilvania din Braşov.

Reţeaua Natura 2000 este mai mult decât un termen ştiinţific, iar publicul din România o poate percepe şi dintr-o perspectivă mai interesantă şi plină de culoare: tabere de educaţie ecologică pentru elevi şi expoziţii foto cu tema „Natura 2000”. Cei 16 elevi ai şcolii noastre, pasionaţi de biologie, geografie, ştiinţe ale naturii, alături de alţi elevi din localităţile limitrofe parcului, au participat la cursuri de salvamont, cursuri de orientare, educaţie ecologică, observaţii floră-faună şi de prezentare a reţelei Natura 2000. Pe lângă acestea, elevii au învăţat să monteze cortul, să se orienteze cu ajutorul busolei, să protejeze natura.

 

Profesor Cornel DUCULESCU, Directorul Şcolii Gimnaziale Bicazu Ardelean

 

(continuare în numărul viitor)