Școala nemțeană, la zi: August – Septembrie 2012

Dezinteres total pentru pregătirea la bac

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu a dorit să vină în sprijinul absolvenţilor care au picat la prima sesiune, considerându-i cumva victimele sistemului, mereu modificat ca legislaţie şi proceduri, dar intenţia sa lăudabilă nu a găsit ecou la absolvenţi.

Centrele au funcţionat în trei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ: Liceul Economic Administrativ din Piatra-Neamţ, Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman şi Colegiul Tehnic „Ion Creangă” din Tîrgu-Neamţ. Centrele au fost dotate cu echipamente electronice: calculatoare cu acces la internet, imprimante şi televizor şi au fost deschise în perioada 25 iulie – 25 august, între orele 9.00 – 15.00.

„Scopul înfiinţării acestor centre este de a oferi absolvenţilor de liceu care nu au trecut sesiunea de vară a bacalaureatului pregătirea necesară pentru examen” preciza Viorel Stan, ex inspector general al judeţului. „Aceste centre se adresează tinerilor fără posibilităţi materiale. Ei pot viziona la televizoarele din aceste centre programul de pregătire la bacalaureat oferit de televiziunea naţională. De asemenea,  pot accesa internetul pentru a găsi informaţii referitoare la examen şi pot scoate la imprimantă subiectele de la disciplinele de examen”.

Din păcate, zilnic, numărul absolvenţilor care s-au  prezentat la pregătire, –  cu toate că unităţile de învăţământ au implicat şi profesorii de matematică şi de limba şi literatura română pentru a face pregătire gratuită – a fost mai mic de 100.

Şi rezultatele acestui dezinteres s-au văzut în procentul de numai 24% promovaţi în sesiunea a doua de bac.

 

O treime din candidaţi au contestat bac-ul

 La Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ au fost centralizate 531 de contestaţii depuse de candidaţi nemţeni care au dorit note mai mari la diferite discipline, adică de o treime din numărul celor care au parcurs diferite probe în această sesiune. Cele mai multe contestaţii au fost depuse la matematică M2, 185, alte 146 la limba şi literatura română şi 64 la biologie vegetală şi animală. Promovabilitatea în rândul candidaţilor din Neamţ a fost de numai 24,03%, mai mică cu 0, 27% şi decât cea înregistrată la nivel naţional, situând judeţul undeva pe la mijlocul clasamentului.

La această sesiune de toamnă s-au prezentat 1.760 de elevi, iar 283 dintre candidaţii înscrişi au absentat din diferite motive la probele de examen. Au fost eliminaţi 10 absolvenţi fie pentru tentativă de copiere, fie pentru că aveau asupra lor telefonul mobil, fapt interzis de regulamentul de organizare al acestui examen, aceştia pierzând posibilitatea de a se mai prezenta la următoarele două sesiuni de bacalaureat.

Doar 423 de elevi au promovat, în timp ce 1.327 de candidaţi nu au reuşit să obţină media 6 şi au fost respinşi. La această sesiune nici un candidat nu a obţinut media 10 şi nici 9. Cele mai bune rezultate au fost 11 medii cuprinse între 8 şi 8,99, cele mai multe, 334, fiind notate între 6 şi 6,99, potrivit preşedintelui comisiei de bacalaureat Neamţ, Gabriela Banu, inspector general adjunct.

 

Un sfert dintre picaţii la bac primesc indemnizaţie de şomaj

La Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ s-au înscris până la 31 iulie, 619 de absolvenţi de liceu din judeţul Neamţ, pentru a obţine indemnizaţia de şomaj, adică aproximativ 25% din cei 2.300 de picaţi la prima sesiune de bacalaureat. Sprijinul financiar se acordă pentru o perioadă de 6 luni şi are un cuantum lunar de 250 lei, reprezentând jumătate din valoarea indicatorului social de referinţă.

Pentru absolvenţi, acest drept intră în plată după 60 de zile de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite de consiliere şi orientare profesională pentru a-şi găsi un loc de muncă. Însă, majoritatea angajatorilor caută oameni cu experienţă în muncă şi familişti.

Termenul limită pentru solicitarea indemnizaţiei de şomaj este de12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Absolvenţii şomeri beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul şi nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă (500 de lei).

Dacă se angajează înaintea expirării perioadei în care beneficiază de indemnizaţia de şomaj, absolvenţii pot beneficia de prime de încadrare, în valoare de 500 lei, cu condiţia să se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni şi cu un program normal de lucru. Totodată, ei mai pot beneficia de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, o primă de încadrare de o mie de lei dacă locul de muncă se află la o distanţă mai mare de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu şi o primă de instalare  de 3.500 de lei dacă îşi schimbă domiciliul ca urmare a angajării.

 

Urmează bacalaureatul diferenţiat?

În baza chestionarului din ultimele zile ale anului şcolar 2011-2012, Ministerul Educaţiei va modifica examenul de bacalaureat începând cu noul an şcolar.

Până la data de 10 septembrie, conducerea MECTS promite că va da publicităţii noile condiţii ale examenului de maturitate. Noul examen va fi un bacalaureat diferenţiat aşa cum au cerut atât elevii, cât şi cadrele didactice şi chiar directori de şcoli, care afirmau că nu este corect ca un elev de la un liceu mai slab sau care vine din şcolile tehnologice să dea un examen la acelaşi nivel cu elevii din şcolile vocaţionale sau din licee teoretice care sânt mult mai bine pregătiţi şi au cu totul alte condiţii de studiu.

Astfel, noul tip de examen presupune trei variante, diferenţiate în funcţie de filieră: teoretică, tehnologică şi vocaţională. Subiectele vor fi diferite în funcţie de şcoala de provenienţă, de tipul liceului absolvit.

Potrivit chestionarului, dacă absolvenţii de la liceele teoretice îşi doresc acelaşi tip de examen pentru toată lumea, cei de la filierele tehnologică şi vocaţională optează pentru examenul diferenţiat. La chestionar au răspuns 11.379 de elevi nemţeni dintre cei 16.187 de elevi din clasele IX-XI. Dintre aceştia 5.556 au răspuns că vor acelaşi tip de bacalaureat, iar 5.823 – că vor alt fel de examen. Printre modificările solicitate, liceenii de la tehnologic şi vocaţional au cerut ca programa disciplinelor de examen să fie adaptată domeniului şi specializării pe care o urmează elevii, iar la proba scrisă obligatorie să se introducă o disciplină de specialitate studiată în cei 4 ani de liceu. Totodată, principala revendicare este nivel diferit de complexitate, în funcţie de filieră.

 

Fii voluntar în prima zi de şcoală!

Inspectoratul Şcolar al Judeţului (ISJ) Neamţ va declara anul şcolar 2012-2013, la nivel de judeţ, drept „Anul comunicării, resocializării şi integrării educaţionale a tuturor copiilor indiferent  de categoriile sociale de provenienţă”. În această idee, va avea loc campania „Fii voluntar în prima zi de şcoală” prin care vor fi continuate activităţile de voluntariat în scopul promovarea voluntariatului în rândul inspectorilor şcolari, a reprezentanţilor comunităţii, a managerilor şi a cadrelor didactice din unităţile şcolare prin implicarea  acestora ca voluntari în organizarea acţiunilor de colectare de fonduri din care se vor achiziţiona îmbrăcăminte şi încălţăminte, rechizite şcolare şi alte tipuri de ajutoare pentru copiii ce provin din familii defavorizate social.

„Ne propunem să realizăm acţiuni punctuale în diferite comunităţi prin atragerea de parteneri care doresc să se implice în această campanie oficialităţi, asociaţii, fundaţii, societăţi comerciale, comunităţile locale, persoane fizice şi juridice. Vrem să identificăm cu ajutorul conducerii unităţii şcolare copiii ce provin din medii defavorizate si care nu au posibilitatea să aibă în prima zi de scoală  ceea ce noi numim „Trusoul şcolarului” adică uniformă, încălţăminte, ghiozdan, rechizite”, a declarat Viorel Stan, inspectorul general şcolar al judeţului.

În cadrul campaniei va fi realizată o bază de date cu aceşti copii şi o altă bază de date cu voluntari care pot să ajute cel puţin un copil cu „Trusoul şcolarului”, fiecare voluntar având posibilitatea să-şi aleagă comunitatea şcolară pentru această campanie sau poate contacta ISJ Neamţ pentru informaţii despre copiii care au nevoie de acel trusou.

 

Gala proiectelor  europene la Piatra Neamţ

Zece proiecte urmează să fie implementate în unităţi de învăţământ nemţene până în 2014, fiind aprobate în această perioadă, şi beneficiind de o finanţare europeană de 24.000 de euro fiecare. Totodată, sunt în implementare până în 2013, alte 18 proiecte ce au demarat anul trecut. Inspectoratul Şcolar al Judeţului (ISJ) Neamţ doreşte să marcheze şi să impulsioneze munca echipelor de proiecte din învăţământul nemţean prin organizarea unei Gale a proiectelor de Ziua Internaţională a Educaţiei, pe 5 Octombrie.

„Numărul mare de proiecte de cooperare europeană dezvoltate de unităţile şcolare din Neamţ contribuie la consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii instituţiilor şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate educaţiei, apreciază Maria Ghiniţă, inspectorul şcolar responsabil cu implementarea proiectelor europene din cadrul ISJ Neamţ. Pentru toate aceste proiecte elevii şi cadrele didactice din unităţile şcolare au îndeplinit un rol dublu: de promovare a învăţământului nemţean şi a valorilor culturale din judeţ în spaţiul european, dar şi cel de multiplicator al informaţiilor europene în ceea ce priveşte modelele de bune practici din şcolile europene, valorile cultural-artistice şi competenţele obţinute în domeniul comunicării şi socializării, către colegii lor, prieteni, familii”.

 

Schimbări la vîrf în Inspectoratul Şcolar

 Gabriela Banu o înlocuieşte pe Liliana Georgescu

De joi, 16 august, profesoara Gabriela Banu de la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ a fost numită oficial pe funcţia de inspector general şcolar adjunct în locul Lilianei Georgescu. Gabriela Banu este propunerea Partidului naţional Liberal pentru aceată funcţie, iar în locul romaşcanului Vasile Munteanu a venit profesoara de franceză de la seminarul din Tîrgu Neamţ, Elena Laiu, propunere a PSD Neamţ. Gabriela Banu, fost director adjunct pentru doi ani la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto şi manager al Colegiului „Danubiana” Roman, este profesor de peste 27 de ani. A mai îndeplinit funcţia de inspector general şcolar adjunct în septembrie 2007, dar a fost şi inspector şcolar pentru numai un an de zile, în anul şcolar 2004-2005.

Daniela Sofronia, directoarea Casei Corpului Didactic a predat ştafeta profesoarei Lăcrămioara Secară de la Şcoala cu clasele I-VIII „Daniela Cuciuc” din Piatra Neamţ.

Grupaj de Angela BRUDARU