CONFEDERAŢIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

Nr.109/06.07.2022

Către,

Membrii Consiliului Naţional

În anul 2011, prin asumarea răspunderii Guvernului României (prim-ministru dl. Emil Boc) în faţa Parlamentului a fost adoptată Legea dialogului social nr. 62/2011, act normativ prin care au fost abrogate legile existente în domeniul relaţiilor de muncă şi industriale (Legea sindicatelor nr. 54/2003, Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, Legea patronatelor nr. 356/2001, Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social şi HG nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi locale) şi crearea unui nou cadru legislativ în materie.

Efectele acestui act normativ sunt dezavantajoase atât pentru sindicate cât şi pentru lucrători în privinţa negocierii colective şi protejarea drepturilor acestora, prin suprimarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional (principalul izvor de drept pentru contractele colective de muncă subsecvente şi desigur pentru contractele individuale de muncă), precum şi blocarea negocierii contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de activitate şi unitate.

După apariţia legii, demersurile confederaţiei noastre, alături de celelalte confederaţii sindicale din România, au drept obiectiv esenţial abrogarea acestui act normativ şi revenirea la reglementările anterioare prin demersuri în plan intern şi internaţional.

În plan intern am participat la discutarea unor modificări ale legii, iar ulterior la proiectul unei noi legi a dialogului social, iniţiativă legislativă (Pix 715/2018), depusă la Parlamentul României.

În plan internaţional au fost întreprinse demersuri către Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), şi organizaţiile sindicale unde suntem afiliaţi internaţional, Confederaţia Europeană a Sindicatelor (ETUC) şi Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (ITUC), care au reprezentat şi reprezintă un real sprijin.

Având în vedere situaţia existentă în anul 2018, cu ocazia Conferinţei Internaţionale a Muncii, a fost depusă o plângere semnată de confederaţiile sindicale CSDR, CNS Cartel Alfa şi SNS, privind încălcarea de către România a Convenţiei nr. 98/1949 privind dreptul de organizare şi negociere colectivă. Urmare a plângerii conform procedurilor, Comisia pentru aplicarea standardelor şi normelor OIM cu ocazia a 109-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii, Geneva, 2021, a solicitat Guvernului României să adopte modificările legislative pentru ca legislaţia naţională să fie în concordanţă cu normele OIM şi acceptarea unei misiuni tehnice, care s-a desfăşurat în luna mai 2022.

Rezultatul dezbaterilor proiectului de lege şi forma finală adoptată de Comisia de muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor a fost transmisă prin adresa nr. 107/04.07.2022.

În data de 4 iulie 2022, la sediul confederaţiei s-a desfăşurat o reuniune de lucru a reprezentanţilor celor cinci confederaţii sindicale, în vederea susţinerii comune a unor modificări la proiectul de lege.

În urma discuţiilor, prin aportul reprezentanţilor Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România, dl. Iacob Baciu, preşedinte şi dl. Sabin Rusu, secretar general, a fost adoptat (acceptat de patru confederaţii sindicale mai puţin CNSLR-Frăţia) şi transmis către preşedintele Comisiei de muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor documentul pe care îl anexăm.

Cu stimă, Preşedinte Iacob BACIU