SINDICATUL LIBER AL LUCRĂTORILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ – NEAMŢ ROMÂNIA

INFORMARE

În data de 05.07.2022, a avut loc la sediul Ministerului Educatei, o întâlnire a reprezentanţilor Sindicatului din învăţământ Neamţ şi ai F.S.L.I., cu Secretarul de Stat, domnul Ionel-Florian Lixandru şi Directorul General, domnul Mihai Păunică.

Din partea S.L.L.I.C.S. Neamţ au participat Gabriel Ploscă – preşedinte, Gabriela Grigore – secretar general, Ionel Hociung – vicepreşedinte, iar din partea F.S.L.I., Cornelia Popa-Stavri – secretar general. Facem precizarea că la discuţiile din cadrul întâlnirii a participat şi contabilul şef al I.S.J. Neamţ, doamna Focşăneanu Elena.

În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate câteva probleme, specifice salariaţilor din Învăţământul nemţean, pe care le vom evidenţia mai jos:

1. Punerea în executare „in integrum” a sentinţelor civile privind sporul de stabilitate de 15% acordat personalului didactic auxiliar de conducere (secretar şef / contabil şef) nesoluţionată, nici până la această dată – deşi au fost întreprinse şi alte demersuri pentru deblocarea programului EDUSAL.

Referitor la acest aspect s-a convenit următoarea procedură:

• Unitatea de învăţământ care are salariaţi beneficiari ai acestei hotărâri judecătoreşti, înaintează către I.S.J. Neamţ o adresă prin care prezintă obligaţia de repunere în plată a sporului de stabilitate de 15% din salariul de bază, aşa cum a fost stabilită prin dispozitivul sentinţei civile (pe care o anexează în copie), numele persoanelor pentru care s-a dispus aceasta obligaţie şi data de la care se operează executarea.

• Compartimentele: juridic, audit, salarizare şi contabilitate din cadrul I.S.J. Neamţ, avizează punerea în executare a prevederilor sentinţei şi transmite către Ministerul Educaţiei solicitarea pentru deblocarea aplicaţiei EDUSAL, doar pentru beneficiarii hotărârilor judecătoreşti.

2. Referitor la restanţele privind plata dobânzilor, am semnalat faptul că la nivelul judeţului Neamţ au fost unităţi de învăţământ care au acordat, incorect, dobânda remuneratorie, în loc de dobânda penalizatoare, aducându-se, astfel, prejudicii financiare salariaţilor.

Pentru corectarea situaţiei, în aceste unităţi de învăţământ se impune recalcularea dobânzii penalizatoare şi stabilirea diferenţelor restante (dintre dobânda penalizatoare, calculată şi dobânda remuneratorie, plătită) care vor fi solicitate Ministerului Educaţiei prin J.S.J. Neamt, avându-se în vedere că aceste sume nu provin din finanţarea stabilită pe baza costului standard.

3. Legat de plata îndemnizaţiei de concediu, solicitată de angajat, conform legii, cu cel puţin o lună îna­inte de data intrării în concediu, răspunsul a fost că acest lucru nu este, deocamdată, posibil, din motive de buget insuficient.

Preşedinte S.L.L.I.C.S. Neamţ, Prof. Gabriel PLOSCĂ