Ne batem pentru dumneavoastră

Sindicatul Învăţămînt merge la CEDO!

Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învăţămînt şi Cercetare (SLLIC) Neamţ este implicat, ca reprezentant al celor peste 7.000 de membrii ai săi, în nu mai puţin de 630 de procese aflate în diferite stadii pe rolurile instanţelor din România, în 6 cazuri urmînd să se adreseze chiar Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Însă, aşa cum se întîmplă într-o democraţie de carton, mimarea aplicării justiţiei a devenit o obişnuinţă. Mai clar: deşi în majoritatea acestor dosare completul de judecată a emis hotărîri definitive şi irevocabile, acestea fie nu se vor aplica niciodată, în dulcele stil românesc, fie intrarea lor în vigoare a fost deja amînată, prin Ordonanţa de Guvern nr. 71/2011 (aceea cu reeşalonarea!), pînă în anul de graţie 2016.

70% dintre profesori aşteaptă… anii 2012-2016

În perioada 2012 – 2016, cel puţin 5.897 de cadre didactice din învăţămîntul preuniversitar nemţean ar trebui să primească, eşalonat, procente din creşterea salarială cîştigată – potrivit Legii 221/ 2008 – în instanţe de Sindicatul Învăţămînt în cele 151 de dosare ce au primit, toate, decizii definitive şi irevocabile.
„Dacă era aplicată legea, aşa cum ar fi trebuit să se întîmple într-un stat democratic, de aceste creşteri salariale -care scriptic ar fi de 50%, însă faptic nu depăşesc 34% -ar fi trebuit să beneficieze şi personalul încadrat în baza Legii 285 / 2011, precum şi cei încadraţi pe Legea 330/ 2010”, ne lămureşte secretarul SLLIC Neamţ, Gabriela Grigore. „Pe Legea 221/ 2008 coeficientul de calcul al salariilor era 400, în timp ce acum acest coeficient este de numai 299. Ceea ce înseamnă că şi în ultimii 2 ani colegii noştri au pierdut bani buni la salarii pentru că nu au fost respectate aceste hotărîri judecătoreşti. Din acest motiv, noi am introdus acţiuni prin care solicităm anularea deciziilor de încadrare şi salarizare pentru anul 2011”.
Adică alte 252 de procese ce se află pe rolul diferitelor instanţe judecătoreşti în acest moment, şi care ar afecta 6.791 de cadre didactice dar, de această dată, şi personal nedidactic din şcolile nemţene.

Decontul pe navetă şi ajutorul de 100 de euro

Pentru alte drepturi stipulate de lege, dar neaplicate din lipsă de bani sau din nepăsare crasă, precum decontul pentru naveta cadrelor didactice angajate în alte localităţi decît cele de domiciliu şi ajutorul de 100 de euro, potrivit Legii 315/2006, aferent anului 2009, sindicatul a deschis alte procese.
Pentru decontarea cheltuielilor generate de navetă aferentă anului 2009, alte 19 dosare, în care beneficiari sunt 433 de cadre didactice, au primit hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Şi în acest caz, pîrîţii din dosar sunt, în solidar, conducerile şcolilor şi administraţiile publice locale care sunt ordonatorii de credite. Astfel, dacă în cazul Şcolii Elena Cuza din Piatra Neamţ decizia completului de judecată a fost pusă în aplicare şi cadrele didactice şi-au primit banii, în alte 18 cazuri acest lucru încă nu s-a întîmplat: Români, Borca, Mădei- Borca, Poiana Teiului, Galu- Poiana Teiului, Văleni, Valea Ursului, Horia (Grup Şcolar Ion Ionescu de la Brad), Ruginoasa, Bîra, Grinţieş, Pipirig (Şcoala de Arte şi Meserii „Ion Creangă” şi Şcoala Stînca), Roznov, Mărgineni, SAM Bodeşti şi Şcoala nr. 1 din Bicaz.
Dacă vorbim despre acei 100 de euro cu care cadrele didactice ar trebui să cumpere cărţi şi alte materiale necesare îmbunătăţirii calităţii actului de predare / învăţare la cursuri, aici situaţia este mai complicată. Din cele 111 dosare aflate pe rolul instanţelor, în care beneficiare ar fi 3.649 de cadre didactice, 45 au primit hotărîri definitive şi irevocabile, iar 66 încă se află în curs de judecare.

La CEDO pentru indemnizaţia de concediu

Pentru indemnizaţia de concediu aferentă anului şcolar 2009-2010, din care s-au tăiat cei 25% luaţi din salarii, Sindicatul Învăţămînt a deschis alte 143 de procese în care sunt implicate 6.200 de cadre didactice. Dintre acestea, 27 încă se află pe rol în diferite instanţe, iar 116 au fost judecate. Dintre cele din urmă, 110 au primi decizia completelor de judecată definitivă şi irevocabilă, iar în 6 cazuri dosarele au ajuns la Curtea de Apel Bacău. Aceste 6 cauze au suferit modificări faţă de ceea ce se cerea, în sensul că instanţa a acceptat plata acestor indemnizaţii de concediu integral, dar numai de la 1 septembrie 2009 pînă la data de 2 iulie 2010, motivat de faptul că, la 3 iulie 2010, intra în vigoare Legea nr. 118, cea care tăia acei 25%. Cu alte cuvinte cei care şi-au luat concedii după 3 iulie, n-au avut noroc (iar cele mai multe concedii se iau taman în vacanţa de vară)!
„Cu aceste 6 dosare vom merge la CEDO, pentru că nu este normal ca, pe aceeaşi speţă, un complet de judecată să se pronunţe într-un fel, iar o altă instanţă altfel”, a precizat Gabriela Grigore.
În completarea celor 151 de dosare pentru creşterea salarială în baza Legii 221/ 2008, Sindicatul Învăţămînt a mai deschis acum alte 105 procese cu aceeaşi speţă, pentru alte 2.177 de cadre didactice şi personal didactic auxiliar (secretare şi bibliotecari), aceia care nu au fost cuprinşi în primele procese.
Aşa se face că în România mileniului III, Justiţia decide iar Guvernul nu recunoaşte aceste decizii sau, şi mai grav, le amînă la infinit. Aşa că pare normal să te întrebi la ce bun să te mai baţi pentru dreptate, dacă tot nu-ţi foloseşte la nimic?

Angela BRUDARU