Alseeda la Grupul Școlar „Vasile Sav”

Vineri, 6 mai 2011, un grup de 10 părinţi, alături de copiii lor, elevi ai Grupului Şcolar “VASILE SAV”, membri activi în CLUBUL ALSEEDA (“ALege Stilul European de EDucaţie a Adulţilor“) au participat la ultima reuniune a proiectului european ALSEEDA (09-GRU-P-LP-60-IS-UK), parteneriat pentru învăţare, finanţat în perioada septembrie 2009 – august 2011, prin programul european pentru educaţie LLL ,subprogramul GRUNDTVIG.
* Scottish Wider Access Programme SWAPWest – Scoţia, UK
* Aociaţia Formare Studia – Iaşi, România
* POE EDUCO, spol. s r. o. – Republica Cehă
* C.T.P. “Don Palena” c/o I.C. “F. Negri” – Italia
* Kadis d.o.o. – Slovenia
şi GRUPUL ŞCOLAR “VASILE SAV”, partener naţional, prin acordul încheiat în noiembrie 2010 cu Asociaţia Formare Studia – Iaşi.
Scopul proiectului ALSEEDA a fost redefinit pentru a răspunde aşteptărilor colaborării dintre părinţii şi profesorii elevilor liceului nostru şi a devenit obiectivul general al proiectului „CLUBUL ALSEEDA – Şcoala părinţilor pentru succesul copiilor”: realizarea de programe nonformale adresate părinţilor pentru învăţarea unor noi metode de comunicare şi relaţionare, de reflectare şi valorificare a imaginii, oferită de modelul personal, cu scopul de a îmbunătăţi dezvoltarea personalităţii propriilor copii, integrarea lor participativă în viaţa şcolii şi asigurarea progresului şcolar şi inserţiei sociale.
Activităţile cuprinse în planul proiectului „ALSEEDA”(parteneriat european pentru învăţare, finanţat, în perioada septembrie 2009 – august 2011, prin programul european pentru educaţie LLL subprogramul GRUNDTVIG), au fost adaptate de asemenea necesităţilor comunităţii noastre şcolare.
Pentru ca adaptarea activităţilor să fie în cooncordanţă cu cerinţele proiectului european şi să conducă la atingerea obiectivelor lui, echipa de coordonare şi implementare a proiectului la nivelul Grupului Şcolar “Vasile SAV”, Roman a colaborat cu echipa CLUBULUI ALSEEDA de la Liceul Teoretic din Iaşi coordonată de Angela Sava – profesor al liceului, coordonator naţional al proiectului şi reprezentant al Asociaţiei FORMARE STUDIA.
Principalele două obiective ale aceste ultime întîlnirii între partenerii europeni sunt: analiza şi evaluarea activităţii desfăşurate, conform planului de derulare a proiectului, de-a lungul celor doi ani, de fiecare dintre instituţiile europene partenere şi prezentarea „Ghidului de bune practici” – produsul final al proiectului (la care şi-a adus contribuţia şi echipa liceului romaşcan).
Toţi cei prezenţi, atît din România cît şi din ţările amintite mai sus, au purtat discuţii privind modul în care s-au desfăşurat activităţile proiectului şi dacă acestea au răspuns cerinţelor de comunicare între părinţi şi copii, respectiv, părinţi-cadre didactice-copii. Organizatorii au pregătit programul şi cadrul ambiental adecvat care să genereze factori motivaţionali puternici tuturor participanţilor: oportunităţi de împărtăşire a propriilor experienţe, disponibilităţi de interrelaţionare, momente de reflecţie privind îmbunătăţirea şi extinderea oportunităţilor de colaborare ulterioară. S-au analizat şi posibilităţile de derulare a altor acţiuni de acest gen, care să vină în sprijinul adulţilor pentru a percepe şi înţelege uşor problemele actualelor generaţii de adolescenţilor şi a le facilita comunicarea cu aceştia, modalităţile de consiliere şi sprijin.
Părinţii care au reprezentat „CLUBUL ALSEEDA de la Grupul Şcolar “VASILE SAV”, împreună cu copiii lor: Prichici Elena, Mihai Corina, Molodoi Marcel, Stanciu Geanina, Enăşoaie Cecilia, Buştan Daniela, Postolache Ştefan, Barbu Liliana şi Bîrzu Carmen.
Trebuie adăugat şi remarcat faptul că Şcoala cu clasele I-VIII din Ion Creangă, prin d-na director Elena Prichici, s-a implicat doar pe baza unui parteneriat de suflet, în mod deosebit în derularea tuturor activităţilor proiectului. La această ultimă întîlnire d-na director a venit însoţită de un grup de patru elevi talentaţi Bacăoanu Laurenţiu, Strugaru Ana-Maria, Cănărău Adelina şi Tabacariu Teodor, şi cadrele dicactice care i-au pregatit David Alina, Cănărău Gabriela şi Iordăchioaie Teodora. Scopul acestei colaborarii a fost acela de a promova arta tradiţională românească şi a dovedi plus valoarea adaugată educaţiei prin cultivarea în rîndul elevilor a dragostei pentru cultura autentică, pentru perpetuarea tradiţiei.
Finalul micului program artistic susţinut de cei patru talentaţi artişti de ciclu primar, deţinători a numeroase premii obţinute în competiţii naţionale de prestigiu, a fost un moment de exceptie. LUCA MĂDĂLINA, eleva Liceului de Artă „VICTOR BRAUNER” din Piatra Neamţ, mîndria oraşului Roman, dar şi a întregului judeţ, a încîntat asistenţa europeană cu talentul său şi farmecul muzicii naiului românesc. Pentru această favoare de care s-a bucurat echipa proiectului nostru este „vinovată” conducerea Liceului de Artă „V. BRAUNER”, receptivă şi promită ca întotdeauna la colaborările „neparafate” şi care promovează adevaratele valori ale României în contextul unei reuniuni educaţionale cu partenerii europeni.
Întreaga echipă de proiect mulţumeşte tuturor: părinţi, copii, colegi, care au pus suflet, au depus efort, au sacrificat timp şi energie pentru a realiza o activitate cu substanţă şi valoare, care ne dorim să rămînă în memoria colegilor europeni prin calitatea materialelor prezentate, dar şi bogăţia emoţiilor sufleteşti.
Prof. Adriana PETROVICI