FUNERIADA – Înscrierile pentru clasa pregătitoare

Potrivit noii Legi a Educaţiei, din septembrie 2012, apare un nou nivel de trecere între învăţămîntul preşcolar şi cel primar, numit „clasă pregătitoare”. În clasa pregătitoare, vor învăţa copiii care pînă la 31 august 2012 vor avea şase ani împliniţi sau, în cazuri speciale, cei care vor împlini această vîrstă pînă la 31 decembrie 2012.
În această marjă de vîrstă sunt cuprinşi aproximativ 4.000 de copii din judeţul Neamţ, potrivit datelor furnizate de inspectorul şcolar de specialitate, Rodica Vădeanu, din Inspectoratul Şcolar al Judeţului (ISJ) Neamţ. „În Neamţ s-ar putea constitui, din estimările noastre, un număr de 209 astfel de clase pregătitoare. Însă, vor fi diferenţe între aceste estimări şi ceea ce se va întîmpla efectiv după înscrierea copiilor în aceste clase pregătitoare, deoarece părinţii unui copil care are aceşti 6 ani împliniţi trebuie să-şi înscrie copilul la grupa mare de grădiniţă, dacă nu a trecut prin acest nivel de pregătire preşcolară, depinde de la ce vîrstă a fost înscris copilul la grădiniţă. Dacă a parcurs şi grupa mare, părintele poate opta pentru înscrierea la această clasă pregătitoare sau, dacă el consideră că este suficient de bine dezvoltat psiho-somatic şi are nivelul de cunoştinţe necesare acumulate de la grădiniţă, îl poate înscrie în clasa întîi, dacă Comisia de experţi din unitatea de învăţămînt pentru care optează îşi va da avizul în acest sens”.
În clasa pregătitoare, prezenţa la cursuri va fi obligatorie, copiii vor învăţa jucîndu-se şi nu vor primi note sau calificative. Activităţile efective în clasa pregătitoare vor constitui o trecere de la grădiniţă la clasa I, prin orele de curs copiii urmînd să se familiarizeze cu literele, cu cifrele, cu interacţiunea cu alţi copii şi cu lucrul în echipă.
Înscrierile pentru clasele pregătitoare vor începe pe 5 martie a.c., însă pînă la înscrieri urmează ca Ministerul Educaţiei să trimită în teritoriu, prin intermediul Inspectoratelor Şcolare, broşurile informative destinate părinţilor pentru ca aceştia să-şi poată înscrie copiii în cunoştinţă de cauză. Înscrierile se vor face electronic. La aceste clase vor preda profesori pentru învăţămîntul primar (foştii învăţători) formaţi din luna mai a anului trecut, iar învăţătorii de clasa a IV-a vor lua în toamnă clasa I sau clasa pregătitoare. Diferenţa de posturi se va scoate la concurs şi locurile se vor ocupa în perioada de vară.
Totodată, ministerul va emite în perioada imediat următoare metodologia şi curriculumul în baza căruia se vor desfăşura orele de curs în aceste clase pregătitoare.
Măsura, prevăzută de Legea educaţiei, este „necesară întrucît România are astăzi cea mai bătrînă populaţie şcolară la debutul învăţămîntului obligatoriu din Europa şi prin ea se urmăreşte trecerea firească de la joacă la învăţare”, a declarat fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu.
„Pactul naţional pentru educaţie şi Legea educaţiei pun accent pe aducerea copiilor în învăţămîntul obligatoriu cît mai devreme, la şase ani, ceea ce este un real progres. Anul acesta gestionăm situaţia în care avem în sistem două grupe de vîrstă într-una: grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, care cuprinde tranşa de vîrstă 5-7 ani, neexistînd în vechea lege un sistem unitar. Prima consecinţă a acestor măsuri este că peste 20.000 de copii, care pe vechea legislaţie nu ar fi fost cuprinşi în nicio formă de învăţămînt, se vor regăsi printre cei care merg la clasa pregătitoare în 2012. Aceşti copii ar fi fost în eşec şcolar din prima lor zi de şcoală pe vechea lege”, a explicat Daniel Funeriu.

Angela BRUDARU