Managementul clasei de elevi

Casa Corpului Didactic Neamt va începe programul de formare „MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI”.
Menţionăm ca este un program mediu: 49 ore de formare – 13 credite.
Cursul costă 150 de lei care pot fi plătiţi pînă la finalizare.

Dacă doriţi să vă înscrieţi transmiteţi un formular de înscriere prin fax (0233/223885), prin e-mail (la adresa ccdneamt@gmail.com) sau vă înscrieţi completînd formularul de înscriere online.
(www.ccdneamt.ro/Inscriere cursuri).

Descrierea programului de formare: Managementul clasei de elevi

* Public – ţintă: Personal didactic din învăţămîntul preuniversitar.
* Durata: Program de formare continuă, din oferta de programe a Casei Corpului Didactic Neamţ datorat reformei, conf. art. 33, alin 2, din legea 128/1997; (program mediu: 49 ore de formare – 13 credite).
* Planificarea modulelor tematice:
– Modulul 1: Conceptul de management; – Modulul 2: Managementul clasei; – Modulul 3: Componete ale managementului clasei: managementul conţinuturilor; – Modulul 4: Componete ale managementului clasei: managementul relaţiilor interpersonale; – Modulul 5: Componete ale managementului clasei: problemelor disciplinare;

Gabriela Livia CURPĂNARU
Profesor – metodist C.C.D. Neamţ