Conferinţa ştiinţifică internaţională „Tema Unirii în literatura română”

Direcţia Învăţământ Hânceşti a organizat şi desfăşurat luni, 29.03.2021, Conferinţa ştiinţifică internaţionalăTema Unirii în literatura română”, activitate dedicată celei de a 103-a aniversari de la unirea Basarabiei cu Patria-Mamă. Obiectivele prioritare ale evenimentului au vizat aspecte ce ţin de extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor elevilor în domeniul literaturii române, istoriei românilor, contribuirea la formarea competenţelor de utilizare a metodelor de investigaţie ştiinţifică printre elevii claselor superioare.

Îndrumaţi de profesorii de limba şi literatura română, precum şi de cei de istorie, 10 elevi din instituţiile de învăţământ din raion şi 4 din judeţul Neamţ au manifestat interesul vădit de cercetare a scrierilor istorice şi literare. În deschiderea lucrărilor Conferinţei, gazda şi moderatorul evenimentului, doamna Valentina Tonu, şefa DÎ, a venit cu un mesaj de apreciere pentru elevii implicaţi în cadrul Conferinţei, menţionând că ei „croiesc un drum printre analele timpului pentru a reflecta, iar şi iar, în oglinda trecutului istoric, şi a ne vedea puternici, invincibili prin sentimentul de mândrie pentru corifeii literaturii române, care au luminat calea Unirii”. Pentru colaborare în desfăşurarea Conferinţei, a fost exprimat şi respectul pentru colegele din Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, doamnele Elena Preda şi Ana – Maria Zăloagă.

Comunicările prezentate s-au remarcat printr-un spectru larg al conţinuturilor abordate, originalitate şi creativitate. Un element indispensabil al participanţilor a fost şi ţinuta cu elemente ale portului naţional, simbolurile naţionale, care au evidenţiat mândria şi respectul pentru tot ce e românesc.

Deşi o cercetare ştiinţifică presupune o competenţă care se formează, în special, în clasele de liceu, participanţii clasei a IX-a au demonstrat un interes vădit pentru istoria neamului românesc. În prezentarea sa, Teoctista Colţa, eleva GM „D. Creţu” Cărpineni, a făcut referire la pământeanul ei, promotor al unirii – Ştefan Holban, specificând că „la data de 27 martie 1918, Ştefan Holban a votat Marea Unire a principatelor subjugate de cotropitori.” Iar elevele Irina Moisei din GM Mingir, Carolina Dâru din GM „A. Bunduchi” Buţeni au vorbit cu mult drag despre operele lui O. Goga, L. Blaga, L. Rebreanu prin care s-au transpus năzuinţele de unificare a românilor.

Lucrările liceenilor au demonstrat un proces autentic de investigare ştiinţifică individuală prin originalitatea abordării problemei ştiinţifice, modul de înţelegere a problematicii, referinţa la sursele istorice şi artistice. Miruna Morţe Ioana, elevă la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, a specificat actualitatea temei de cercetare şi necesitatea readucerii în atenţie a subiectului unităţii naţionale. Prin mesajul convingător, precum că operele literare sunt izvoare istorice ce dovedesc actul de Unire din viaţa românilor de pretutindeni, au atras atenţia publicului liceenii Mădălina Popescu, LT „M. Sadoveanu” Hânceşti, Daniel Botezatu, Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi” Tg. Neamţ. S-au remarcat prin originalitatea prezentărilor şi printr-o raportare amplă la perioadele istorice de unificare, elevele Mihaela Munteanu, Nicoleta Mihailiuc din LT „Şt. Holban” Cărpineni, Olga Slănină din LT Lăpuşna. Lucrările Adelinei Zamurcă, LT „M. Eminescu” Hânceşti, Aradnei Tacu, LT „M. Sadoveanu” Hânceşti au scos în evidenţă faptul că întotdeauna scriitorii „au jubilat, au plâns împreună cu poporul, rămânând fideli idealului de veacuri”. Deşi nu au fost prezente la Conferinţă elevele Cristina Beşlegă, GM „A. Bunduchi” Buţeni, Ana Leu, Ana Beţivu, Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi”, Piatra-Neamţ, crâmpeie din lucrările lor au fost prezentate publicului de către moderator.

Au apreciat înalt lucrările Conferinţei doamnele Elena Preda şi Ana-Maria Zăloagă din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, pronunţându-se pentru o extindere a arealului de participare pentru ediţiile ulterioare prin implicarea românilor de pretutindeni. Doamna Ana Chetraru, specialist metodist, responsabil de predarea istoriei în cadrul Direcţiei Învăţământ, a apreciat modul de tratare a temei istorice în literatură de către toţi participanţii.

În finalul evenimentului, dna Valentina Tonu, şefa DÎ, a adus mulţumiri tuturor participanţilor, specificând că va fi editat un Buletin al Conferinţei ce va cuprinde programul, comunicările participanţilor, rezoluţia. Ele vor fi disponibile elevilor, cadrelor didactice interesate de subiectul abordat.

DÎ Hânceşti va încetăţeni în activitatea sa desfăşurarea anuală a Conferinţei ştiinţifice internaţionale a elevilor.

Oxana SCUTARU, specialist principal, Direcţia Învăţământ Hânceşti