Hogaşul – singura şcoală din Neamţ cu două acreditări Erasmus

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”din Piatra-Neamţ este singura instituţie de învăţământ din judeţ care a obţinut două acreditări Erasmus pentru domeniile Educaţie profesională (mobilităţi VET) şi Educaţie şcolară (mobilităţi pentru formarea personalului din instituţiile şcolare). Rezultatele selecţiei au fost publicate pe 23 februarie 2021 https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/857?fbclid=IwAR2o4UUS5tZJ3jgwzc5Z6vtTDk6A8mgafAb2Nl2FbGTYNUhowDMEe3BpM74. Având statutul de organizaţie acreditată, colegiul va avea acces simplificat la oportunităţile de finanţare în cadrul viitorului Program 2021-2027. Acreditarea Erasmus este un instrument pentru acele organizaţii care se ocupă de educaţia şi formarea adulţilor, de învăţământul profesional şi tehnic (VET) şi de educaţia şcolară, disponibile pentru schimburi şi cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că CNCH a elaborat un plan de implementare a unor activităţi de mobilitate de înaltă calitate, în cadrul unui efort mai amplu de a-şi dezvolta organizaţia.

Implementarea de către CNCH – şcoală europeană – a proiectelor şi a parteneriatelor inovatoare constituie deja o tradiţie. Participarea elevilor „digital natives” din grupul-ţintă, fie în limba engleză, fie în limba franceză, reprezintă oportunităţi de învăţare şi de dezvoltare personală şi profesională, aflate în complementaritate cu cele oferite de educaţia formală din cadrul sistemului de învăţământ. Precizăm că, pentru perioada 2021-2027, Comisia Europeană îşi propune modernizarea politicii de coeziune a Uniunii Europene şi adoptarea uneia dintre cele mai tangibile expresii ale solidarităţii. Noul cadru strategic pentru cooperarea europeană îşi propune cinci priorităţi investiţionale ale UE:

Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii;

Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris şi investiţii în tranziţia energetică, energia din surse regenerabile şi combaterea schimbărilor climatice;

Europă conectată, cu reţele strategice de transport şi digitale;

Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale şi sprijinirea calităţii locurilor de muncă, a învăţământului, a competenţelor, a incluziunii sociale şi a accesului egal la sistemul de sănătate;

 Europă mai apropiată de cetăţenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local şi a dezvoltării urbane durabile în UE.

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”,singura şcoală din România care a câştigat Premiul „Jan Amos Comenius”, în valoare de 8.000 euro, acordat de Comisia Europeană, cu ocazia „Zilei Europei”, îşi asumă să deservească misiunea educaţională formulată la nivel naţional, prin dezvoltarea – în cooperare europeană – a capacităţii proprii de a furniza servicii educaţionale de calitate care să participe la dezvoltarea infrastructurii mentale a societăţii româneşti.

Derularea proiectelor europene destinate elevilor de liceu reprezintă o tradiţie la CNCH. Diacronic, în ultimul deceniu, elevii au fost implicaţi în proiecte inovatore, care au avut teme de actualitate:

• 2011-2013 – LET’S SHARE LOVE, PEACE AND TOLERANCE, proiect Comenius, parteneriat bilateral cu o şcoală din Turcia;

• 2012-2014 – EUROPE DEFINES UNITY AND DIVERSITY IN FOOD CULTURE, proiect Leonardo da Vinci cu şcoli partenere din Turcia şi Polonia;

• 2012-2014 – LE MATH – LEARNING MATHEMATICS THROUGH NEW COMMUNICATION FACTORS, proiect Comenius centralizat cu parteneri din Cipru, Suedia, Spania, Bulgaria şi Italia;

• 2013-2015 – YOUTH INITIATIVES TO ENHANCE THEIR LIFE DEVELOPMENT, proiect Comenius, parteneriat bilateral cu o şcoală din Turcia;

• 2015-2016 – WAVES OF CITIZENSHIP, WAVES OF LEGALITY – Programul „Europa pentru cetăţeni. Acţiuni ale societăţii civile” cu parteneri din Italia, Macedonia, Albania, Estonia, Grecia, Portugalia, Bulgaria, Ungaria şi Cehia;

• 2015-2017 – SELFY – SAVE EARTH’S LIFE FOR YOUTH, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Germania, Grecia, Portugalia, Italia, Reunion, Turcia şi Letonia;

• 2016-2017 – Proiectul FACT-REFLECT-ACT câştigător al ZILEI EUROSCOLA din 17 noiembrie 2017, vizita elevilor la Parlamentul European de la Strasbourg;

• 2016-2019 – MOVE YOUR BODY AND MIND – HEALTHY LIFESTYLE FOR ADOLESCENTS!, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Bulgaria, Franţa, Polonia, Spania, UK, Turcia şi Letonia;

• 2016-2018 – APPRÉHENDER LE PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIAL ATTACHÉ AUX DIFFÉRENTES UTILISATIONS DU CHEVAL, LE SAUVEGARDER, LE RESPECTER ET SENSIBILISER AUX NIVEAUX LOCAL, NATIONAL ET EUROPÉEAN, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Franţa şi Spania;

• 2016-2018 – EUROPEAN VALUES AND BEING PHYSICALLY ACTIVE THROUGH GAMES FOR A BETTER LIFE, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Portugalia, Turcia, Polonia şi Letonia;

• 2017-2019 – BIOPLASTICS – THE FUTURE OF FOOD PACKING!, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Germania, UK şi Grecia).

La acestea s-au adăugat, proiectul adresat elevilor de gimnaziu ESCRIBIMOS NUESTRA HISTORIA. CREAMOS NUESTRO PLANETA, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Spania, Italia şi Portugalia (2017-2019) şi proiectul de formare profesioală VET –ANGAJABILITATE+ PRIN PRACTICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ, proiect Erasmus+, mobilităţi stagiari VET (2017-2018).

În anul şcolar 2019-2020, se aflau în derulare următoarele proiecte:

EXPERIENŢE+ DE MUNCĂ EUROPENE: UN PLUS DE COMPETENŢE, MAI MULTE PERSPECTIVE, proiect Erasmus+, mobilităţi stagiari VET în Granada (Spania);

VR SCIENCE LAB, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Cehia, Spania şi Croaţia;

STEAMULATION FOR STUDENTS, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Spania, Portugalia, Lituania şi Turcia;

CODE THE FUTURE, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Turcia, Italia şi Spania;

ÊTRE UN ECO-CITOYEN, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Franţa, Insulele Réunion şi Italia;

USING OUTDOOR ACTIVITIES TO CHALLENGE, DEVELOP AND PROMOTE ENTREPRENEURSHIP SKILLS, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Marea Britanie, Austria, Finlanda şi Italia;

STEAM OF COURSE, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Belgia, Turcia, Portugalia şi Spania;

JOURNALISM AS LEARNING TOOL, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Norvegia, Belgia, Bulgaria, Austria şi Turcia.

BIOPLASTICS, proiect Erasmus+, parteneriat şcolar cu Germania, Marea Britanie şi Grecia.

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” îşi propune să creeze, prin strategia de internaţionalizare pentru 2021-2027, un cadru prin care să-şi optimizeze acţiunile subordonate idealului educaţional al şcolii româneşti, să găsească noi metode de dezvoltare liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, noi căi de formare a personalităţii autonome şi de asumare a unui sistem de valori capabil să conducă beneficiarii la împlinirea şi dezvoltarea personală, la dezvoltarea spiritului antreprenorial, la participarea cetăţenească activă în societate, la incluziune socială şi la creşterea şanselor de integrare pe piaţa muncii. Toate aceste finalităţi instituţionale sunt racordate la contextul naţional şi european şi se pot împlini în condiţii optime prin cooperare europeană.

Misiunea Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş”, afiliat Alianţei Naţionale a Colegiilor Centenare, este aceea de a furniza comunităţii educaţionale servicii de calitate, caracterizate prin profesionalism şi concretizate în actul pedagogic de asigurare a parcursului individualizat de dezvoltare a fiecărui elev, cu respectarea diversităţii umane şi în deplină siguranţă a persoanei. Astfel, absolventul de „Hogaş” va deveni cetăţeanul european competent şi responsabil, întreprinzător şi creativ, activ şi reactiv la schimbare, deschis spre a comunica şi a se integra social, abil şi disponibil să înveţe pe tot parcursul vieţii, mobil, dar şi conştient de apartenenţa sa la comunitate, în respect faţă de valorile democratice europene într-o societate a cunoaşterii, pentru dezvoltare durabilă.

Prof.dr. Mihaela Cătălina TĂRCĂOANU