Iniţiativa europeană – “Back to School” la Piatra Neamţ

În perioada 23-24 mai, campania „Europa, Casa Noastră” a avut loc şi la Piatra Neamţ. Această campanie de informare şi comunicare anuală are menirea de a transpune priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. În cadrul componentei „Back to School” a acesteia, Livia Ionaşcu, consilier juridic la Comisia Europeană, a vizitat două instituţii de învăţământ din Piatra Neamţ cunoscute deja pentru promovarea şi implicarea în diferite proiecte şi evenimente pe teme europene: Colegiul Naţional „Petru Rareş şi Şcoala cu clasele I-VIII „Nicu Albu”.
În cadrul evenimentului „Back to School”, Livia Ionaşcu a purtat discuţii interactive în cadrul celor două instituţii de învăţământ vizitate cu elevii de la nivelul claselor a III-a până la a XII-a. Subiectele întâlnirilor s-au concentrat pe istoricul UE, componenţa şi mandatul instituţiilor europene, procesul decizional, zona euro, spaţiul Schengen şi posibilităţile de accesare a burselor de studiu în Europa. Formatul flexibil al dezbaterii a putut facilita discuţii cu un spectru larg de subiecte europene, nu numai legat de istoria formării Uniunii Europene şi de modul de funcţionare al instituţiilor UE, ci şi legat de valorile acesteia şi beneficiile de care ne bucurăm în calitate de cetăţeni europeni.
Pe parcursul acestor două evenimente profesorii şi elevii au primit, de asemenea, informaţii despre Programul Comenius, care sprijină financiar realizarea de parteneriate, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare iniţială şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie.

Angela BRUDARU