Neamţul, judeţ pilot într-un program franco-român

La sfîrşitul lunii s-a lansat, la Institutul Francez din Bucureşti, în prezenţa lui Stanislas Pierret, directorul Institutului Francez din România, consilier al Ambasadei Franţei, şi a lui Jacques Bortuzzo, ataşatul de cooperare educativă al Ambasadei Franţei, proiectul „Profil.fle”, parteneriat între Ambasada Franţei şi Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS). Pentru 2012-2013, Ambasada Franţei prin Institutul Francez, în colaborare cu MECTS, prin expertul tehnic internaţional CECRL, a propus judeţul Neamţ ca judeţ pilot din 15 la nivel naţional – în Moldova, judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, într-un proiect în cadrul „Programului franco-român de predare-învăţare a limbii franceze în sistemul educativ românesc”. Judeţele pilot au fost alese în funcţie de importanţa acordată predării-învăţării limbii franceze în şcoli şi a implicării actorilor educaţionali.

„Prima etapă a proiectului prevede, pentru anul 2012-2013, crearea unei reţele de şcoli pilot, crearea unui grup de formatori în didactica limbii franceze acreditaţi de MECTS şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, dar şi selectarea şi formarea formatorilor,

conceperea, acreditarea şi derularea unor module de formare în cadrul Caselor Corpului Didactic de către formatorii acreditaţi. Din cîte am fost informaţi proiectul va fi extins pentru perioada 2013-2015. Pentru judeţul nostru partenerii locali sunt Institutul Francez din Iaşi, Inspectoratul Şcolar al Judeţului (ISJ) Neamţ şi CCD Neamţ”, ne-a spus inspectorul de limbă franceză, Cristina Girgori, din cadrul ISJ Neamţ.

Şcolile pilot  ce urmează să fie selectate în judeţ vor fi un liceu teoretic, un liceu vocaţional sau profesional şi o şcoală generală, din care o unitate de învăţămînt din mediul rural în cadrul cărora se va urmări înnoirea practicilor de predare a limbii franceze, integrarea predării-învăţării limbii franceze în Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI-ul) şcolii, să favorizeze accesul elevilor şi al profesorilor la resurse în limba franceză, să amelioreze nivelul de performanţă în limba franceză al elevilor la examenele/testele naţionale, la probele pentru obţinerea certificatelor lingvistice, dar şi să dezvolte activităţi şcolare inovative, activităţi extra-şcolare şi parteneriate educative care să încurajeze dezvoltarea competenţelor în limba franceză ale elevilor.

Deocamdată, proiectul se află în faza de selecţie a şcolilor pilot şi a formatorilor (pe baza candidaturilor depuse). În învăţămîntul preuniversitar, proiectul urmăreşte promovarea limbii franceze în şcolile româneşti, încurajarea parteneriatelor educative franco-române şi favorizarea accesului la informaţie şi documentare în cadrul CDI-urilor.

 

B. Angela