Scrisoare din Basarabia

,,Din Basarabia vă scriu

Dulci fraţi de dincolo de Prut

Vă scriu cum pot şi prea târziu,

Mi-e dor de voi şi vă sărut”

(Grigore Vieru)

 

Educaţia reprezintă o punte de legătură între cadrele didactice şi elevii de pretutindeni. Proces instructiv – educativ ce nu are graniţe şi care poate uni oameni de aceeaşi credinţă, pe care distanţa nu-i poate împiedica să se simtă aproape.

Dovada o reprezintă vizita de lucru efectuată de grupul de profesori de la Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chişinău la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, jud. Neamţ. Aici am fost întâmpinaţi cu o deosebită amabilitate de către domnul Gabriel Ploscă – preşedintele Sindicatului din Învăţământ Neamţ, doamna Elizabeta Ploscă – profesoară de biologie la Colegiul Naţional „Roman-Vodă” şi domnul Florin Moldovanu – profesor de informatică la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”.

Din delegaţia de la Chişinău au făcut parte domnul Vasile Gâtlan – profesor de istorie şi director-adjunct în IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, doamna Valentina Boboc – profesor de istorie şi preşedintele Comitetului Sindical al liceului, membru al Biroului Executiv al Consiliului municipal Chişinău, al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei şi doamna Larisa Barbos – profesor de limba şi literatura română.

Scopul acestei vizite reprezintă schimbul de bune practici sub diverse aspecte ale funcţionalităţii instituţiilor de învăţământ: activitatea corpului didactic, corpului administrativ şi cel sindical între părţile contractante: Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman, jud. Neamţ, reprezentat prin Tanovici Mihaela, în calitate de director şi profesorul Moldovanu Florin, în calitatea de coordonator al Proiectului Educaţional Internaţional „Basarabia, străvechi pământ românesc”, ediţia I şi IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, mun. Chişinău, reprezentată prin Ana Gheorghiţa, în calitate de director şi directorul adjunct, Vasile Gâtlan, în calitate de parteneri ai Proiectului Educaţional Internaţional „Basarabia, străvechi pământ românesc”, ediţia I.

Această vizită a fost una plină de evenimente şi a demarat cu întâlnirea de suflet ce s-a desfăşurat la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, unde am fost întâmpinaţi cu multă ospitalitate de doamna director Mihaela Tanovici.

Având semnat anterior un acord de parteneriat între aceste două instituţii educaţionale, am avut ocazia să vizităm mai multe săli de clasă, laboratoare, să discutăm cu elevii şi cadrele didactice, să facem schimb de materiale didactice, pentru a ne familiariza cu procesul instructiv-educativ al acestei instituţii.

Şcoala reprezintă o punte de legătură dintre cele două maluri ale Prutului, de aceea schimbul de experienţă dintre cadrele didactice şi elevii Colegiului Naţional „Roman-Vodă” pe de o parte şi cadrele didactice, elevii IPLT „Principesa Natalia Dadiani” pe de altă parte, va constitui un punct de plecare spre consolidarea unei relaţii de comunicare şi unificare a celor cu inimă română.

Oraşul Roman dispune de un bogat patrimoniu cultural, dovadă fiind şi Casa memorială Calistrat Hogaş, operă de mare valoare, aflată sub egida doamnei Cornelia Jora, custodele acestui muzeu de aproape 40 de ani.

Programul a inclus vizita unor obiective culturale şi istorice din Piatra-Neamţ şi împrejurimi, cum ar fi: Mănăstirea Bistriţa, Barajul de la Bicaz, Mănăstirea Pângăraţi, turnul lui Ştefan cel Mare, Teatrul Tineretului etc. Totodată am avut prilejul să efectuăm o vizită de lucru la Casa Corpului Didactic şi Sindicatul Lucrătorilor din Învăţământ şi Cercetare Ştiinţifică, condus de un înflăcărat patriot al neamului, om de bună credinţă, domnul Gabriel Ploscă, iniţiatorul acestui proiect, un promotor al valorilor general-umane şi naţionale. Domnia sa a avut bunăvoinţa de a ne informa despre munca membrilor sindicalişti, despre succesele obţinute în apărarea drepturilor oamenilor, punându-ne la dispoziţie diverse materiale ilustrative despre locurile inedite pe care le-am vizitat, inclusiv revista cadrelor didactice „Apostolul”, editată de Sindicatul din Învăţământ şi Cercetare Neamţ. Ceea ce ne-a marcat aici a fost dorinţa şi disponibilitatea de a relaţiona cu românii de pe ambele maluri ale Prutului, întru promovarea valorilor culturale, organizarea activităţilor artistice, ştiinţifice, sociale, deschizând astfel noi perspective de colaborare.

În această perioadă am avut deosebita plăcere să cunoaştem oameni profesionişti din diverse domenii de activitate, care ne-au demonstrat o adevărată lecţie de patriotism şi mândrie de neam. Sperăm ca acest parteneriat să fie de bun augur, un nou început, care va pune bazele unei relaţii durabile între cele două instituţii de învăţământ.

Tot ceea ce ne dorim cu adevărat este ca, întorşi acasă, dincolo de Prut, să aşteptăm plini de speranţe, cu bucurie, vizita acestor fraţi ai noştri. Pentru că a sosit timpul să ridicăm fruntea şi să ne privim în ochi deoarece, suntem siguri, le vom face rând pe rând pe toate, atât timp cât „eu mai vreau şi tu mai vrei”, vorba cântecului.

 

Larisa BARBOS,

Profesor de limba şi literatura română IPLT „Principesa Natalia Dadiani”, Chişinău